ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สัญญาแวร์ซายส์

3

         แม้โครงการณ์ 14 ข้อ ของท่านประธานาธิบดี วิลสัน จะไม่มีบทลงโทษเยอรมันชัดเจน แต่ที่ประชุมก็ ได้รับหลักการณ์ข้อบังคับสันนิบาตชาติ จนเมื่อประธานาธิบดี วิลสัน เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา
                       ทางฝ่าย สัมพันธมิตร อันได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เบลเยี่ยม ต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือต้อง การลงโทษเยอรมัน จนเมื่อประธานาธิบดี วิลสัน กลับไปแล้ว ทั้งหมดจึงร่วมกันเสนอแก้ไขต่อที่ประชุม โดยการลด คณะมนตรีพิจารณาสนธิสัญญาสันติภาพลง จนเหลือเพียง 4 คน คือท่านประธานาธิบดี วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา นาย ลอด์ยยอร์ช แห่งอังกฤษ เคลมังโซ แแห่งฝรั่งเศส และ ออร์สันโด แห่งอิตาลี การดำเนินกุศโลบายเช่นนี้ก็เพื่อหักล้าง โครงการณื 14 ข้อ ของประธานาธิบดี วิลสัน และจัดการชั้นรุนแรงกับเยอรมันนั่นเอง   แล้วสนธิสัญญาสันติภาพจะออก มาในรูปแบบใดกันเล่าท่านทั้งหลาย.... ในเมื่อ นโยบายของลอย์ด ยอร์ช คือแก้แค้นเยอรมัน ออร์สันโด ต้องการครอบ ครองดินแดนทางทะเลอาเดรียติค เคลมังโซ ถึงกับต้องการล้มล้างชาติเยอรมันเลยทีเดียว ส่วน วิลสัน ลำพังผู้เดียวนั้น ก็ยากที่จะดำเนินโครงการณ์ 14 ข้อ ของตัวเองได้เสียแล้ว
                       ในที่สุด สนธิสัญญาสันติภาพก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้น และเตรียมที่ยื่นข้อเสนอแห่งสัญญานี้ให้ เยอรมันรับทราบ สัญญาที่ได้กระทำขึ้นโดยปราศจากคู่สัญญา สัญญาแห่งสันติภาพ... สัญญารอการลงนามจากผู้แพ้


                            ประธานาธิบดี วิลสัน ปฎิเสธไม่ยอมรับร่างสัญญานี้แม้แต่ข้อเดียว แต่ในที่สุด ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี และเบลเยี่ยม ก็ยื่นคำขาดต่อเยอรมันให้ยินยอมตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้จนได้ โดยได้มีการแก้ไขสัญญานี้เล็ก น้อย เรื่องอาณาเขตในซีเลเซียเหนือ เยอรมันคัดค้านสัญญานี้และดิ้นจนเฮือกสุดท้าย ในขณะที่ เยอรมันตอนนั้น เหมือนผีถึงป่าช้าเสียแล้ว หมดสมรรถภาพแล้วในทุกๆด้าน ทั้งการทหารและเศรษฐกิจ ถ้าไม่ยอมลงนามก็ต้องรบต่อ ไปอีก โดยไร้ประสิทธิภาพ และเพื่อรักษาความเป็นเอกราชไว้ เยอรมันจึงต้องกล้ำกลืนฝืนลงนาม...ในสัญญาสันติภาพ ฉบับนั้น
                          ...ที่ประชุม ณ ห้องโถงกรุง แวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1919 เวลา 17.20 นาฬิกา ผู้แทนจากประเทศเยอรมัน ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ ...ให้ประชาชน พลเมืองชาวเยอรมัน อยู่อย่าง ไร้ศักศรี...เยี่ยงทาส

อ่านหน้า4

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ