ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สัญญาแวร์ซายส์

5

การชดใช้ค่าเสียหาย

                       เยอรมันกับพันธมิตรของตนต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการรุกรานของเยอรมัน และพันธมิตรของเยอรมัน   โดยให้เยอรมันชดใช้เพียงค่าเสียหายของพลเรือน ไม่ว่าจะเป็นไปในทางอากาศ ทางบก หรือทางน้ำ และความเสียหายอื่นๆ อีก ดังที่ได้บัญญัติไว้ในท้ายสัญญานี้
                       โดยท้ายสัญญา ได้บัญญัติค่าเสียหายไว้ 10 ประการ เช่น เงินบำนาญของทหารที่บาดเจ็บ หรือบุตรภรรยาของทหารที่ตายในสงคราม เยอรมันจะต้องเสียดอกเบี้ยแทนเบลเยี่ยมร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่เบลเยี่ยมกู้มาจากพันธมิตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในสงคราม
                      สัมพันธมิตร ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาคำนวนค่าชดใช้เหล่านี้ โดยได้บังคับให้เยอรมัน ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1921 เป็นต้นเป็น เยอรมันต้องชำระก่อน 5 ล้านเหรียญทอง เงินที่ชำระนี้เป็นทองบ้าง เรือสินค้าบ้าง ทรัพย์สินอื่นๆบ้าง
                     และเนื่องจากเยอรมันจะชำระหนี้ทั้งหมดเป็นเงินสดมิได้ จึงยอมชำระหนี้ส่วนหนึ่งด้วยสินค้า โดยกำหนด ว่าจะต้องชดใช้ค่าเรือสินค้า และเรือจับปลา ซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับความเสียหายในระหว่างสงคราม เป็นจำนวนเท่าๆ กันของขนาดและชั้นของเรือ ในการนี้เยอรมันจะต้องสร้างเรือชดใช้ให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรถึงปีละ 200000 ตัน และมีกำหนด 5 ปี


                   ส่วนโภคทรัพย์ต่างๆ ของเยอรมันถูกเรียกให้เป็นค่าชดใช้ความเสียหายที่ถูกรุกราน เช่น ปศุสัตว์และแร่ ต่างๆ   และเยอรมันจะต้องส่งถ่านหินให้แก่สัมพันธมิตรเป็นรายปี ระยะเวลา 10 ปี ตามจำนวนดังนี้
                  ฝรั่งเศส 7000000 ตัน
                  เบลเยี่ยม 8000000 ตัน
                  อิตาลี 7000000 ตัน

                   เยอรมันภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายส์   ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แม้จะไม่ถึงกับสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินก็ตาม บางแห่งประชาชนถึงกับพากันบุกพังร้านค้าเพื่อแย่งอาหาร ความอดยากยากแค้นมีให้เห็นอยู่ทั่วไป   เกิดภาวะเงินเฟ้อ ขึ้นภายในประเทศ เศรษฐกิจทรุดหนักที่สุด ประชาชนอยู่อย่างสิ้นหวัง... รอคอย.....

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ