วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ไตรภูมิพระร่วง

2

เดรัจฉานภูมิ (Animal Kingdom)
สัตว์ที่เกิดในภูมินี้ เป็นสัตว์ที่มีตีนและไม่มีตีน เวลาเดินเอาอกคว่ำลง ได้แก่ ครุฑ นาค สิงห์ ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ด ไก่ แมลง ดำรงชีวิตด้วย กามสัญญา มรณสัญญา มักไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักธรรม ไม่รู้จักค้าขาย ทำไร่ไถนา ล่ากินกันเอง

 

เปรตภูมิ (Ghost-Sphere)
ผู้ที่ทำบาปหยาบช้าจะมาเกิดในภูมินี้ แล้วแต่บาปที่กระทำ เช่น ตัวงามดังทองแต่ปากเหม็นเหมือนเต็มไปด้วยหนอน เนื่องเพราะเคยบวชรักษาศีล แต่ชอบยุยงให้หมู่สงฆ์ผิดใจกัน บางตัวงามดังท้าวมหาพรหม แต่ปากเป็นหมู อดอยากหนักหนา เมื่อก่อนได้บวชรักษาศีลบริสุทธิ์ แต่ด่าว่าครูบาอาจารย์และพระลงฆ์ผู้มีศีล บางตัวผอมโซกินลูกตัวเองที่คลิดออกมา เพราะเคยรับทำแท้งให้ชาวบ้าน บางตัวสูงเท่าต้นตาล ผมหยาบตัวเหม็น อดอยากไม่มีข้าวน้ำกิน เพราะไม่เคยทำบุญทำทาน แม้เห็นใครทำก็ห้าม บางตัวเพียรเอาสองมือกบอข้าวที่ลุกเป็นไฟ มาใส่หัวอยู่อย่างนั้น เพราะเคยเอาข้าวดีปนกับข้าวไม่ดีหลอกขายชาวบ้าน เปรตบางตัวมีอายุ 100 ปี บางตัวอายุ 1000 ปี บางตัวชั่วกัลป์ ไม่ได้กินข้าวกินน้ำ แม้แต่หยดเดียว 1 วันนรก เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์

อ่านหน้าถัดไป>>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย