Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สงครามศาสนา

สงครามสายเลือดในไอร์แลนด์เหนือ

ไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไอร์แลนด์และอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอังกฤษ ในช่วงศตวรรษที่ 16 ชาวอังกฤษและสก็อตแลนด์ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์จำนวนมากเริ่มที่จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในตอนเหนือของเกาะไอร์แลนด์นี้ตามนโยบาย “Plantation of Ulster” ซึ่งมีประชากรดั้งเดิมเป็นชาวไอริชที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ทำให้ชุมชนเดิมในพื้นที่รู้สึกว่าตนเองถูกขโมยดินแดนไป ตั้งแต่นั้นมาการต่อต้านที่จะมีอิสระในการปกครองตนเอง (Home Rule) จากอังกฤษโดยชาวไอริชก็เริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้น จนกระทั่งในปี 1921 อังกฤษและไอร์แลนด์ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา Government of Ireland Act ที่ยินยอมให้ 26 แคว้นบนเกาะไอร์แลนด์แยกตัวเป็นรัฐอิสระไอร์แลนด์ ในขณะที่อีก 6 แคว้นทางตอนเหนือของเกาะจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรต่อไป แม้จะได้รับอนุญาตให้มีสภาเป็นของตนเองก็ตาม การแบ่งประเทศครั้งนี้ทำให้ไอร์แลนด์เหนือซึ่งมีประชากรที่เป็นโปรเตสแตนท์ประมาณร้อยละ 60 และอีกร้อยละ 40 เป็นคาทอลิก กลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่ม Unionist ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนท์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษต่อไป กับกลุ่ม Nationalist ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกที่ต้องการแยกตัวเป็นอิสระออกจากอังกฤษเพื่อผนวกเข้ากับสาธารณรัฐไอร์แลนด์  

สาเหตุการเกิดสงครามในไอร์แลนด์

เหตุผลแรกเนื่องมาจากฝ่ายคาทอลิกต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือได้รับเอกราชจากอังกฤษเพื่อกลับไปรวมกับเกาะไอร์แลนด์ทั้งหมด แต่ฝ่ายโปรเตสแตนท์ที่มีเชื้อสายอังกฤษไม่ยอม แต่เหตุผลนี้เป็นแค่เหตุผลทางด้านเชื้อชาติเพราะโปรเตสแตนท์ในไอร์แลนด์ส่วนมากเป็นเชื้อสายอังกฤษหากต้องจากไปรวมกับไอร์แลนด์แล้วตนเองจะขาดจากการปกครองของชนชาติเดียวกัน

ส่วนเหตุผลทางด้านศาสนานั้นจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไอร์แลนด์(ในที่นี้ไม่ขอกล่าวถึง) พบว่า หากไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับไอร์แลนด์ทั้งหมดแล้ว พวกโปรเตสแตนท์จะต้องตกเป็นไปเป็นเบี้ยล่างอยู่ใต้การปกครองของพวกนิกายคาทอลิกทันที เพราะคนในไอร์แลนด็เกือบทั้งหมดเป็นพวกคาทอลิก และกลัวว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนจะถูกกลืนหายไป  

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

  1. การปะทะกันโดยกองกำลังของทั้งสองฝ่าย ทำให้ความรุนแรงขยายตัวเป็นวงกว้าง
  2. ความแตกแยกรุนแรงระหว่างชุมชนชาวโปรเตสแตนท์และคาทอลิก วิถีชีวิตของชุมชนทั้งที่อยู่ อาศัยและโรงเรียนถูกขีดแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
  3. การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากการสลายการชุมนุมและการตรวจค้นจับกุม ทำให้แนวร่วมของ IRA เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
  4. ความไม่ไว้วางใจระหว่างนักการเมืองจากพรรคฝ่าย Unionist และ Nationalist ในไอร์แลนด์เหนือทำให้กระบวนการสร้างสันติภาพต้องหยุดชะงักลงบ่อยครั้ง

จุดเริ่มต้นของสันติภาพ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 การพัฒนาสันติภาพครั้งสำคัญและในประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นในไอร์แลนด์เหนือ เมื่อกลุ่มทหารสาธารณรัฐไอริช (IRA) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะยุติความขัดแย้งทางการทหารที่มีมายาวนานถึง 3 ทศวรรษกับชาวอังกฤษในไอร์แลนด์เหนือ และปฏิญาณที่จะดำเนินตามเป้าหมายของการรวมไอร์แลนด์ด้วย “วิธีการที่สงบสุขเป็นพิเศษเฉพาะ” ผู้นำชาวอังกฤษและไอริชได้กล่าวว่า พวกเขาหวังว่าถ้อยแถลงเป็นการเจรจาระหว่างผู้แทนทางการเมืองของIRA และเจ้าหน้าที่ในลอนดอนและดับลินจะฟื้นฟูแนวทางสันติภาพ และนำมาซึ่งการยุติความรุนแรงเกี่ยวกับการแบ่งแยกนิกายที่มีมากว่า 30 ปี  ซึ่งได้ฆ่าชาวคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ไปมากมายนับตั้งแต่ได้มีประกาศสันติภาพเป็นต้นมา ความเกลียดชังที่มีมาแต่เก่าก่อนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและไอร์แลนด์ใต้ได้กลายเป็นเรื่องในอดีต เพื่อนบ้านซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะเคยเป็นศัตรูกัน เนื่องจากความแตกแยกของการแบ่งฝ่ายทางการเมือง ในขณะนี้ได้พบว่าพวกเขาสามารถเป็นเพื่อนกันได้ ชาวคาทอลิกและชาวโปรแตสแตนท์ได้เอาธงลงมา และสัญลักษณ์อื่น ๆ ของความขัดแย้งทางศาสนา เพื่อจะไม่สร้างความขุ่นเคืองให้กับเพื่อนบ้านของเขา นอกจากนี้ในวันที่ 24 เมษายน 2549 ผู้นำการเมืองจากพรรค D.U.P.(Democratic Unionist Party) ในไอร์แลนด์เหนือได้มีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างรัฐบาลในดับลินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อหาทางแก้ไขให้เกิดความสงบสุขแก่ไอร์แลนด์เหนือ

อ่านต่อ >>>

สงครามครูเสด
สงครามอินเดีย-ปากีสถาน
ศาสนาซิกข์กับสงคราม
สงครามศาสนา ในประเทศเลบานอน
สงครามสายเลือดในไอร์แลนด์เหนือ
หนทางสู่สันติสุข

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com