Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สงครามศาสนา

หนทางสู่สันติสุข

ศาสนาต่าง ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์และมีความสุข ดังนั้นจึงสอนให้มนุษย์มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติ ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทงการเมืองหรือวัฒนธรรม อุดมคติของศาสนาคือร้อยรัดรวมมนุษย์เข้าด้วยกันให้มีความสัมพันธ์แน่นสนิทเป็นเอกภาพเดียวกัน บนพื้นฐานของภราดรภาพ เพื่อจะได้มีพลังสร้างสรรค์สำหรับทำประโยชน์แก่มวลมนุษย์และโลกมากที่สุด

การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างศานิกชนที่นับถือศาสนาเดียวกัน และ/หรือระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา คือส่งเสริมให้มีความเข้าใจคำสอนในศาสนาตนเองอย่างถ่องแท้และถูกต้องอีกทั้งต้องศึกษาคำสอนของศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างจากของตนกับศาสนาอื่น พร้อมทั้งมีจิตใจเปิดกว้าง ไม่ยึดเอาแต่ทิฐิ หรือลัทธิของตนเป็นใหญ่ เป็นวิธีสำคัญที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดในโลก นอกจากความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ยังสามารถป้องกันไม่ให้ศาสนาต่าง ๆ ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มต่าง ๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้พบความสุขจากการมีเสรีภาพและได้รับความยุติธรรม เพราะเสรีภาพ และ ความยุติธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพโลก

หนทางไปสู่สันติภาพนั้นเป็นหนทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ใดที่จะรู้แน่นอนว่าสันติภาพของโลกจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะยังไม่มีรูปร่างเป็นตัวตน ความรุนแรงและสงครามยังคงเกิดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของโลกแต่เราไม่ควรท้อแท้ เราต้องเริ่มด้วยการมีจิตใจหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยก ทำร่างกายและจิตใจให้สะอาดผ่องใส และมีพฤติกรรมทางกายวาจาที่ดีงาม ร่วมือกันขจัดความยากจน ความ อยุติธรรม สร้างระบบสังคมให้ตั้งอยู่บนเสรีภาพ เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

บรรณานุกรม

สงครามครูเสด
สงครามอินเดีย-ปากีสถาน
ศาสนาซิกข์กับสงคราม
สงครามศาสนา ในประเทศเลบานอน
สงครามสายเลือดในไอร์แลนด์เหนือ
หนทางสู่สันติสุข

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com