ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

angkorwat.gif (60360 bytes)

ปราสาทหินนครวัด (ยุคปัจจุบัน)

ปราสาทหินนครวัด

เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีค่ายิ่ง ของประเทศกัมพูชา อายุประมาณ 600-700 ปี สร้างโดยชนชาติขอม สมัยที่ยังเรืองอำนาจอยู่ ในดินแดนแถบแม่น้ำโขงทางตอนใต้ มีลักษณะเป็นปราสาทหิน โดยตัดหินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ นำมาวางเรียง และก่อสร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่ แสดงถึงอารยธรรมและความเจริญ ของมนุษย์ในสมัยนั้น

                     นครวัด สร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่12 (ตรงกับสมัยสุโขทัย) ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน ที่2 เป็นเทวสถานทางศาสนาพรามหณ์ ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยปราสาท 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม เป็นหินซ้อนกันเป็นชั้นสูง 40 ฟุต บนฐานชั้นบนเป็นปราสาท 4 องค์ ประจำอยู่ 4 ทั้งทิศ และตรงกลางมีปราสาทองค์ใหญ่ และสูงกว่าปราสาทอื่นๆตั้งอยู่ ปราสาทองค์กลางนี้ สูง 130 ฟุต ปราสาทขนาดย่อมทั้ง 4 ทิศ ดังกล่าว เชื่อมติดต่อกันด้วยระเบียงที่มีหลังคาคลุม ถัดจากกลุ่มปราสาทออกไป มีระเบียงขนาดใหญ่เป็นกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ตามระเบียงโดยรอบปราสาท ยังมีภาพสลักนูนต่ำขนาดใหญ่ประดับไว้ทั่วไป เป็นภาพสลักแสดงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยนั้น รวมพื้นที่ของปราสาทนครวัด มีจำนวนนับหมื่นไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐ ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง.

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ