ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

angkorwat.gif (60360 bytes)

ปราสาทหินนครวัด (ยุคปัจจุบัน)

ปราสาทหินนครวัด

เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีค่ายิ่ง ของประเทศกัมพูชา อายุประมาณ 600-700 ปี สร้างโดยชนชาติขอม สมัยที่ยังเรืองอำนาจอยู่ ในดินแดนแถบแม่น้ำโขงทางตอนใต้ มีลักษณะเป็นปราสาทหิน โดยตัดหินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ นำมาวางเรียง และก่อสร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่ แสดงถึงอารยธรรมและความเจริญ ของมนุษย์ในสมัยนั้น

                     นครวัด สร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่12 (ตรงกับสมัยสุโขทัย) ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน ที่2 เป็นเทวสถานทางศาสนาพรามหณ์ ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยปราสาท 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม เป็นหินซ้อนกันเป็นชั้นสูง 40 ฟุต บนฐานชั้นบนเป็นปราสาท 4 องค์ ประจำอยู่ 4 ทั้งทิศ และตรงกลางมีปราสาทองค์ใหญ่ และสูงกว่าปราสาทอื่นๆตั้งอยู่ ปราสาทองค์กลางนี้ สูง 130 ฟุต ปราสาทขนาดย่อมทั้ง 4 ทิศ ดังกล่าว เชื่อมติดต่อกันด้วยระเบียงที่มีหลังคาคลุม ถัดจากกลุ่มปราสาทออกไป มีระเบียงขนาดใหญ่เป็นกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ตามระเบียงโดยรอบปราสาท ยังมีภาพสลักนูนต่ำขนาดใหญ่ประดับไว้ทั่วไป เป็นภาพสลักแสดงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยนั้น รวมพื้นที่ของปราสาทนครวัด มีจำนวนนับหมื่นไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐ ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง.

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย