ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

babylon.gif (42653 bytes)

สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน (ยุคโบราณ)

สวนลอยบาบิโลน

 (Babylonian)

มีอายุประมาณ 4000 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส ประเทศอิรักในปัจจุบัน สร้างขึ้นโดย พระเจ้าเนบูคัด เนสซาร์ กษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลเนีย เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับของพระมเหสี นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ ของมนุษย์สมัยโบราณ

เพราะสวนลอยแห่งนี้สร้างขึ้น เหนือพื้นดิน บนพื้นที่กึ่งทำเลทราย โดยก่อเป็นเนินสูงซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ สูง 100 ฟุต แต่ละชั้นสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ไว้จำนวนมากมาย มีระบบชลประทานชักน้ำจากเบื้องล่างขึ้นไปยังที่ที่สูงที่สุด แล้วปล่อยลงมาสู่ชั้นต่างๆ ทุกชั้นมีกำแพงล้อมรอบ จึงทำให้สวนแห่งนี้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี นั่นเพราะการวางระบบชลประทานที่ดีเยี่ยมนั่นเอง ในปัจจุบัน สวนลอยบาบิโลน ได้พังทลายไปแล้ว จนหมดสิ้น คงหาชมได้จากภาพวาดอีกเช่นเคย.

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย