ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

babylon.gif (42653 bytes)

สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน (ยุคโบราณ)

สวนลอยบาบิโลน

 (Babylonian)

มีอายุประมาณ 4000 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส ประเทศอิรักในปัจจุบัน สร้างขึ้นโดย พระเจ้าเนบูคัด เนสซาร์ กษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลเนีย เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับของพระมเหสี นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ ของมนุษย์สมัยโบราณ

เพราะสวนลอยแห่งนี้สร้างขึ้น เหนือพื้นดิน บนพื้นที่กึ่งทำเลทราย โดยก่อเป็นเนินสูงซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ สูง 100 ฟุต แต่ละชั้นสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ไว้จำนวนมากมาย มีระบบชลประทานชักน้ำจากเบื้องล่างขึ้นไปยังที่ที่สูงที่สุด แล้วปล่อยลงมาสู่ชั้นต่างๆ ทุกชั้นมีกำแพงล้อมรอบ จึงทำให้สวนแห่งนี้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี นั่นเพราะการวางระบบชลประทานที่ดีเยี่ยมนั่นเอง ในปัจจุบัน สวนลอยบาบิโลน ได้พังทลายไปแล้ว จนหมดสิ้น คงหาชมได้จากภาพวาดอีกเช่นเคย.

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ