ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัชมาฮาล

สิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีต มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม มีความยิ่งใหญ่พิศดารจนยากที่จะเชื่อว่า เป็นผลงานของมนุษย์ในยุคนั้นจริงๆ ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงมีหลงเหลือให้เห็น และศึกษาหลายแห่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามกาลเวลา คือ

  • ยุคโบราณ อายุตั้งแต่ 5000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ปี ค.ศ. 500

  • ยุคกลาง อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 5 จนถึง ศตวรรษที่ 16

  • ยุคปัจจุบัน อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา

 

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย