ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

mausoleum.gif (43686 bytes)

สุสานมุสโซเลียม (ยุคโบราณ)

สุสานมุสโซเลียม

 สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.156-190 โดยพระนางอาเตมีเซีย พระมเหสีของพระเจ้ามุสโซลุส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เพื่อใช้เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้ามุสโซลุส พระสวามี เป็นสุสานที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก อยู่ที่เมืองฮาลินาซัส หรือเมืองชาเวีย ประเทศอิหร่าน ในปัจจุบัน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างเป็นหินอ่อนล้วนๆ สูง 140 ฟุต ฐานโดยรอบยาว 460 ฟุต ชั้นบนสุดเป็นพื้นสี่เหลี่ยมเล็กกว่าฐานล่าง แกะสลักเป็นรูปพระเจ้ามุสโซลุส ประทับราชรถเทียมม้า ประดับด้วยลวดลาย สวยงาม เช่นกัน... สุสานนี้ได้พังทลายลงหมดสิ้น เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหว ในคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เหลือไว้แต่ซากปรักหักพังบางส่วน โดยพิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียมของอังกฤษ ได้นำชิ้นส่วนเหล่านั้น มาเก็บอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษากัน.

 

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย