ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

nanging.gif (18026 bytes)

เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง (ยุคกลาง)

เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง

 เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าแห่งหนึ่งของจีน ตั้งอยู่ที่กรุงนานกิง ทางตอนเหนือของประเทศจีน มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม สันนิฐานว่าสร้างในสมัยกษัตริย์ ราชวงศ์เหม็ง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ความสูง 261 ฟุต จำนวน 9 ชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวทั้งหมด เนื่องจากเครื่องเคลือบเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เจริญก้าวหน้า ในสมัยราชวงศ์เหม็ง ที่ชายคามีกระดิ่งแขวนไว้ 80 ลูก และมีโคมไฟประดับอีกจำนวนมาก องค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐประดับกระเบื้องเคลือบ ยอดเจดีย์เป็นทรงกลมปิดทอง เดิมมีอยู่เพียง 3 ชั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1430 ในสมัยจักรพรรดิ ยุ่งโล้ ราชวงศ์เหม็ง ได้โปรดให้สร้างขึ้นไปอีกจนสูงถึง 9 ชั้น มีสายโซ่โยงลงมา 8 เส้น และมีกระดิ่งแขวนตามสายโซ่อีก 72 ลูก
                   ปัจจุบัน เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง อยู่ในสภาพโทรมลงมาก เพราะถูกเผาทำลาย เมื่อคราวเกิดกบฎ ไท้เผ็ง เมื่อ ค.ศ. 1853 .

 

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย