ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

sophia.gif (39420 bytes)

วิหารเซนต์โซเฟีย (ยุคกลาง)

วิหารเซนต์ โซเฟีย

(Saint Sophia) หรือวิหารซันตา โซเฟีย เดิมเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนา อยู่ในกรุงคอนสแตนตินโนเปิล (ปัจจุบัน คือ เมืองอิสตันบูล) ประเทศตุรกี สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ คอนสแตนติน แห่งอาณาจักรโรมันตะวันออก เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี จึงแล้วเสร็จ ต่อมาถูกพวกเตอร์กบุกทำลาย พระจักรพรรดิจัสติเนียน

จึงได้สร้างขึ้นใหม่ โดยใช้เวลาอีก 20 ปี จึงแล้วเสร็จ และได้นำสิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับเอาไว้มากมาย เมื่อสร้างเสร็จกลับถูกแผ่นดินไหว ทำให้เกิดการแตกร้าว จึงต้องซ่อมแซมอีกครั้ง จนอยู่ในสภาพเดิม
             พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่2 เข้ามาสู่อำนาจเหนือตุรกี ต่อจากพระเจ้าจัสติเนียน พระองค์ทรงนับถือศาสนาอิสลาม จึงได้ดัดแปลงเป็นสุเหร่า แต่ยังคงรักษาความงามท่างด้านศิลปกรรม เอาไว้เช่นเดิม

วิหารเซนต์ โซเฟีย แห่งนี้ เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบ ไบแซนไทน์ คือมีลักษณะผสมผสาน ระหว่างศิลปวัฒนธรรมกรีก และโรมัน กับศิลปวัฒนธรรมเปอร์เซีย จุดเด่นคือ มียอดโดมใหญ่อยู่กลางวิหาร ภายในวิหารใช้กระจกสีประดับ เหนือประตูหน้าต่างอย่างงดงาม มีพื้นที่ประมาณ 700 ตารางเมตร ภายในมีเสาค้ำสลักและประดับประดาอย่างงดงามถึง 108 ต้น ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงความงดงามมาจนทุกวันนี้.

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย