ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

stone.gif (26349 bytes)

กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์ (ยุคกลาง)

กองหินประหลาดสโตนเฮ้นจ์

 (Stonehenge) มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1700 ปีก่อนคริสต์กาล ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง และนำมาวางไว้ และด้วยจุดประสงค์ใด ตั้งอยู่กลางทุ่งนาของเมืองซัสลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์ ประเทศอังกฤษ ห่างจากกรุงลอนดอน ประมาณ 10 ไมล์

ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่จำนวน 112 ก้อน ทรงสูงตั้งเป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่เป็น 3 รอบ มีบางก้อนนอนขวางอยู่บนยอด   โดยวงกลมรอบนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ฟุต มีหินทั้งหมด 30 ก้อน แต่ละก้อนสูง 13 ฟุต วงกลมรอบกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 76 ฟุต มีหิน 40 ก้อน และมีอยู่ 2 ก้อน ที่ตั้งสูงถึง 22 ฟุต วงในสุดนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ฟุต มีหินอยู่ 42 ก้อน แต่ละก้อนมีน้ำหนักเป็นตันๆ
                          บริเวณดังกล่าวเป็นทุ่งโล่ง ไม่มีภูเขา จึงเป็นที่น่าแปลกว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้นำก้อนหินเหล่านั้นมาวางเรียง และด้วยเหตุผลใด นักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่า สโตนเฮ้นจ์ เป็นประดิษฐ์กรรมของมนุษย์ในยุคหินใหม่ สร้างเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรืออาจจะใช้เป็นปฎิทินอย่างหยาบๆ ที่ใช้สังเกตระยะความยาวของวัน ก็เป็นไปได้ เขาว่าอย่างนั้นนะ.

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย