ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

tajmahal.gif (33823 bytes)

ทัชมาฮาล(ยุคปัจจุบัน)

ทัชมาฮาล

 คือสุสานหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียในปัจจุบัน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อินเดีย ราชวงศ์โมกุล นามว่า ซาห์เจฮัน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีมุมตัส ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่17 หรือประมาณ ค.ศ.1630-1652 (ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา)
                     ทัชมาฮาล สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว และหินสีต่างๆ มีหอคอยยอดแหลม 4 หอ สูง 313 ฟุต ขนาบทั้งสี่ด้าน ตัวสุสานเป็นสิ่งก่อสร้างทรงสูงรูปโดม ตามแบบสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย ฐานมีความกว้าง 313 ฟุต สูง 18 ฟุต ความสูงของโดม 200 ฟุต สร้างโดยสถาปนิก ชื่อ อัสตาด ไอซา   ใช้เวลาก่อสร้าง 23 ปี สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมหาศาล และใช้แรงงานถึง 22000 คน
                     ในปัจจุบัน สุสานหินอ่อนมัชมาฮาล เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมนา เมืองอัครา มีนักท่องเที่ยวไปชมประมาณวันละ 2000 คน ทำรายได้ให้ประเทศอินเดีย ปีละ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ต้องประสบปัญหาควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 212 แห่งที่เมืองอัครา ทำให้หินอ่อนของตัวอาคารมีสีเหลืองคล้ำ และริ้วรอยด่างดำ จนทางราชการต้องเข้ามาควบคุม.

 

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย