ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Versaill.gif (48409 bytes)

พระราชวังแวร์ซายส์ (ยุคปัจจุบัน)

พระราชวังแวร์ซายส์

 แห่งเมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และ สวยงามแห่งหนึ่งในโลก สร้างโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14 ในปี ค.ศ.1661-1681 ใช้เงินทั้งสิ้น 5000000 ฟรังก์ คนงาน 30000 คน ใช้เวลาสร้าง 30 ปี ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างของศิลปกรรมที่งดงามมาก ภายในแบ่งเป็นห้องๆ เช่น ห้องบรรทม องเสวย   ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตา และภาพเขียนที่มีชื่อเสียง
                             จุดมุ่งหมายสำคัญของการสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ของพระเจ้าหลุยส์ที่14 คือ ต้องการแสดงความมั่งคั่งสมบูรณ์ และงดงาม ความหรูหราของโลกมารวมอยู่ที่ฝรั่งเศสทั้งหมด มีการตกแต่งด้วยของประดับที่สูงค่า ทั้งเครื่องเคลือบ เครื่องเงิน เครื่องทอง หินอ่อน ฯลฯ โดยนำเงินมาจากภาษีอากรที่เก็บจากราษฎร พระราชวังแวร์ซายส์จึงกลายเป็นสัญญาลักษณ์ของความไม่ยุติธรรมในสังคม ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกเมือง การประชุมระดับชาติที่สำคัญ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้.

 

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ