ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Versaill.gif (48409 bytes)

พระราชวังแวร์ซายส์ (ยุคปัจจุบัน)

พระราชวังแวร์ซายส์

 แห่งเมืองแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และ สวยงามแห่งหนึ่งในโลก สร้างโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14 ในปี ค.ศ.1661-1681 ใช้เงินทั้งสิ้น 5000000 ฟรังก์ คนงาน 30000 คน ใช้เวลาสร้าง 30 ปี ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างของศิลปกรรมที่งดงามมาก ภายในแบ่งเป็นห้องๆ เช่น ห้องบรรทม องเสวย   ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตา และภาพเขียนที่มีชื่อเสียง
                             จุดมุ่งหมายสำคัญของการสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ของพระเจ้าหลุยส์ที่14 คือ ต้องการแสดงความมั่งคั่งสมบูรณ์ และงดงาม ความหรูหราของโลกมารวมอยู่ที่ฝรั่งเศสทั้งหมด มีการตกแต่งด้วยของประดับที่สูงค่า ทั้งเครื่องเคลือบ เครื่องเงิน เครื่องทอง หินอ่อน ฯลฯ โดยนำเงินมาจากภาษีอากรที่เก็บจากราษฎร พระราชวังแวร์ซายส์จึงกลายเป็นสัญญาลักษณ์ของความไม่ยุติธรรมในสังคม ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกเมือง การประชุมระดับชาติที่สำคัญ และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้.

 

เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
มหาวิหารเดียนา
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
สุสานมุสโซเลียม
ปิรามิดแห่งอียิปต์
สนามกีฬาโคลีเซี่ยมแห่งกรุงโรม
กำแพงเมืองจีน
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
หอเอนเมืองปิซา
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
วิหารเซนต์โซเฟีย
ปราสาทหินนครวัด
ทัชมาฮาล
พระราชวังแวร์ซายส์
ตึกเอ็มไพร์สเตท
เขื่อนฮูเวอร์
สะพานโกเด้นเกรท
เรือโดยสารควีนแมรี
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย