วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

ระบบสุริยจักรวาล  (The  Solar   System)

        สมัยโบราณคนเราเข้าใจว่า   โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆ เป็นบริวารหมุนโดยรอบ   แต่ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าโลกเป็นเพียงดาวพระเคาะห์ดวงหนึ่งในจำนวน   9  ดวง   ของระบบสุริยจักรวาลซึ่งมีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง   ดาวบริวารของดวงอาทิตย์ทั้ง   9  ดวงนี้   หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยอัตราความเร็วคงที่ต่างๆ กันไปแต่ละดวงเมื่อเปรียบขนาดแล้ว   นักดาราศาสตร์ได้กล่าวว่าแม้จะเอาดาวพระเคราะห์ที่เป็นบริวารทั้ง   9   ดวงมารวมเข้าด้วยกันก็คงมีปริมาณได้เพียง   1  ใน  100   ของพระอาทิตย์เท่านั้น

        ดาวพระเคราะห์ทั้ง   9  ดวงของระบบสุริยจักรวาล   คือ  ดาวพระพุธดาวพระศุกร์   โลก  ดาวพระอังคาร   ดาวพฤหัสบดี  ดาวพระเสาร์   ดาวมฤตยู  ดาวเนปจูน   และดาวพลูโต   แต่อย่างไรก็ตามในระบบสุริยจักรวาลใช่จะมีแต่ดาวพระเคราะห์   9   ดวงนี้เท่านั้นหากยังมีบริวารอย่างอื่น ๆ  อีกหลายอย่างเช่น   ดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของดาวพระเคราะห์   ซึ่งถ้ารวมเอาดวงจันทร์ของโลกเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยก็มีอยู่ถึง   31  ดวง   ดวงจันทร์เหล่านี้หมุนเวียนรอบๆดาวพระเคราะห์   5   ดวงด้วยกันบริวารอย่างอื่นของดวงอาทิตย์ก็มีกลุ่มดาวพระเคราะห์น้อยนับจำนวนหมื่นที่หมุนเวียนรอบดวงอาทิตย์   มีทางโคจรอยู่ระหว่างดาวพระอังคารกับดาวพฤหัสบดี,ดาวหางนับจำนวนล้านที่นานๆก็โคจรมาใกล้โลกอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ลับหายไป   กับเสก็ดของดวงดาวต่างๆ   นับจำนวนไม่ถ้วนซึ่งลอยล่องอยู่ในเวหาอันเวิ้งว้าง   เมื่อผ่านเข้ามาใกล้แรงดึงดูดของโลก   ก็ถูกโลกดูดให้พุ่งผ่านบรรยากาศด้วยอัตราความเร็วสูง   เสียดสีกับอากาศจนเกิดความร้อนสว่างวาบเป็นทางในท้องฟ้าแล้วไหม้หมดไป   ดังที่เราเรียกว่าดาวตกหรือผีพุ่งไต้นั้นเอง   เสก็ดดาวเหล่านี้ถ้ามีขนาดใหญ่ลุกไหม้ในบรรยากาศไม่หมดเหลือตกมาถึงพื้นผิวของโลกก็เรียกกันว่าอุกกาบาต

        สุริยจักรวาลทรงตัวอยู่ไดด้วยอำนาจลึกลับอย่างหนึ่ง   ซึ่งเป็นแรงที่หน่วงเหนี่ยวให้ดาวพระเคราะห์ทุกดวง   หมุนเวียนรอบดวงอาทิตย์อยู่ได้ในอัตราคงตัวนับเป็นเวลาล้านปี   จึงเป็นความมหัศจรรย์ยิ่งของเอกภพ

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย