วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

พระอาทิตย์ทรงกลด  (Sunholes)

        ในบางครั้งเมื่อเรามองดูดวงอาทิตย์ในท้องฟ้า   จะเห็นพระอาทิตย์หลายๆ ดวงซ้อนกัน  มีขนาดโตกว่าปรกติ   และมีรังสีรุ้งพร่าพราวสวยงามมาก   ถ้าท่านได้มีโอกาสเห็นเฃ่นนี้แล้วขอให้เข้าใจเถอะว่าภาพพระอาทิตย์ที่เห็นนั้นตัวจริงมีเพียงดวงเดียว   คือ   ดวงที่อยู่ตรงกลางมีความสดใสมากที่สุดส่วนขนาดที่โตออกไปนั้นเป็นภาพสะท้อนออกไป   มีรัศมีโดยรอบเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกลด

        พระอาทิตย์ทรงกลด   เกิดขึ้นในยามที่บรรยากาศชั้นบนของโลกมีเกล็ดเล็ก ๆ   ของละอองไอน้ำที่เป็นน้ำแข็งไปแล้ว   แสงพระอาทิตย์เมื่อมากระทบเกล็ดน้ำแข็งเหล่านี้เข้า   ก็สะท้อนรังสีต่างๆ ของแสงอาทิตย์ออกมาและทำให้เกิดเป็นภาพเหมือน   มีขนาดโตกว่าภาพที่เคยปรากฏอยู่เดิม   เช่นเดียวกับที่กระจกหรือแว่นนูนทำให้เกิดภาพ ; และบางครั้งเกล็กดน้ำแข็งของละอองไอน้ำเหล่านี้   จะทำหน้าที่หักเหฟทางเดินของแสงอาทิตย์   และก่อให้เกิดภาพขยายขึ้นก็มี   ภาพพระอาทิตย์ทรงกลดถ้าเกิดจากการสะท้อนของแสง   จะปรากฏเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดจากการหักเหของแสงจะเป้นสีแดงเพลิงในตอนกลาง   และเป็นสีน้ำเงินปนแดงตามขอบนอกนับเป็นธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ของดวงอาทิตย์ประการณ์หนึ่ง

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย