วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

ปรากฏการณ์ของพระอาทิตย์ตกดิน   (Sunset)

        เมื่อท้องฟ้าปราศจากเมฆ   มีสีน้ำเงินสดใส   ถถ้าเราได้สังเกตพระอาทิตย์เวลาเช้าตรู่ขณะที่โผล่พ้นจากขอบฟ้า   หรือในตอนเย็นขณะที่จะลับทิวไม้ลงไป   เราจะได้เห็นปรากฏการณือันน่ามหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเกี่ยยวกับพระอาทิตย์   นั่นคือ   ดวงอาทิตย์จะมีขนาดใหญ่โตมากและมีสีแดงเข้มดังสีเลือด   ถ้าโลกเรานี้ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มโลกนี้อยู่   ท้องฟ้าจะไม่ปรากฏเป็นสีน้ำเงินเลย   แต่จะมองเห็นเป็นสีดำสนิทดวงอาทิตย์ก็จะปรากฏอยู่ในท้องฟ้าสีดำสนิทเช่นเดียวกัน   การที่ท้อองฟ้าเป็นสีน้ำเงินนั้น   เกิดจากบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกนี้อยู่   ได้ดูดเอารังสีของแสงสีน้ำเงินในแสงอาทิตย์ไว้เป็นจำนวนมาก   แล้วกระจายออกโดยทั่วไป   ท้องฟ้าจึงปรากฏเป็นสีน้ำเงินสดใส   และการที่ท้องฟ้าปรากฏเป็นสีน้ำเงินเช่นนี้   ช่วยทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ   ในท้องฟ้าได้แม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตาม

        เมื่อพระอาทิตย์ลอยต่ำลงในตอนเย็น   หรือกำลังโผล่ขึ้นมาในตอนเช้า   แสงของพระอาทิตย์จะผ่านชั้นของบรรยากาศที่หนามากกว่าปรกติกว่าจะมาถึงผิวโลกได้   เพราะโลกนี้มีสันฐานกลม   ตอนเช้ากับตอนเย็น   แสงของพระอาทิตย์จะส่องมาในทิศทางที่เฉียงกับผิวโลกส่วนนั้น   มิได้ส่องตรงตั้งฉากอย่างตอนกลางวัน   จึงทำให้บรรยากาศในทิศทางที่แสงแดดส่องเฉียงมานั้น    ดูดเอารังสีแสงสีน้ำเงินของพระอาทิตย์ให้มากกว่าธรรมดา   ปล่อยให้รังสีแสงสีแดงและรังสีส้มผ่านต่อไปได้   ทำให้เราเห็นพระอาทิตย์ในยามนี้เป็นสีแดงเข้มและการที่ได้เห็นพระอาทิตย์ขนาดโตกว่าปรกตินั้น   เนื่องจากความโค้งของบรรยากาศในส่วนเฉียงกับสายตา   ทำหน้าที่เป็นเหมือนแว่นขยายให้ภาพเสหมือนของพระอาทิตย์มากขึ้น   ภาพพระอาทิตย์ดวงโตนั้นหาใช่พระอาทิตย์ดวงจริงไม่   แต่เป็นภาพขยายออกของัรงสีแสงสีแดงโดยรอบดวงจริงอีกทีหนึ่ง

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย