วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

การกระจายแสงอาทิตย์  (Spectrum)

        แสงอาทิตย์นั้น มิได้เป็นแสงสีเดียวดังที่เราเข้าใจกัน   หากเป็นแสงรวมของสีต่างๆ ที่สำคัญถึง 7  สี  ซึ่งสามารถทดลองให้เห็นจริงได้   โดยการปล่อยลำแสงสว่างนี้ให้ผ่านแท่งแก้สรูปสามเหลี่ยม   แท่งแก้วขนิดนี้จะหักเหคลื่นแสงสีต่างๆ   ให้ออกไปปรากฏบนฉากรับได้อย่างชัดเจน   เป็นสีแดง  ส้ม  เหลือง   เขียว  น้ำเงิน  คราม   และม่วง   การกระจายแสงออกดังนี้เรียกว่า   เสปคตรัม  (Spectrum)  ซึ่งเซอร์   ไอแซค  นิวตัน   เป็นผู้ค้นพบเป็นคนแรก

        การที่แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยม   สามารถกระจายสีของแสงสว่างออกเป็นสีต่าง ๆ  ได้นั้น  เป็นเพราะแสงสีแดง   ส้ม  เหลือง  เขียว   น้ำเงิน  คราม  และม่วงนั้น   มีคลื่นของการเคลื่อนที่ผ่านมัชฌิม   หรือตัวกลางให้แสงผ่านแตกต่างกัน   เมื่อคลื่นของแสงเหล่านี้ผ่านแท่งแก้วที่มีส่วนหนาไม่เท่ากัน   มันก็จะหักเบนออกจากแนวทางเดิมแตกตัวออกไปให้ปรากฏได้อย่างชัดเจน   แสงสีแดงมีช่วงคลื่นยาวที่สุดจะหักเบนขึ้นทรางบน   คือ   ไปทางส่วนบางของแท่งแก้วสามเหลี่ยม   แสงสีน้ำเงินมีช่วงสั้นที่สุด   ก็หักเบนไปทางด้านตรงกันข้าม   คือ   ไปทางส่วนหนาของแท่งแก้วสามเหลี่ยม   ส่วนแสงสีอื่น ๆ   ก็กระจายออกเป็นแนว   ระหว่างกลางสีแดงและสีน้ำเงิน

        ธาตุทุก ๆ   ชนิดเมื่อร้อนจัดจนเปล่งแสงสว่างออกได้แล้ว   มันจะให้แสงสว่างเป็นคลื่นแสงสีต่าง ๆ  ออกไป   ตามแต่ชนิดของธาตนั้น ๆ   ถ้าธาตุเหมือนกันก็ให้คลื่นแสงมีสีเหมือนกัน   ถ้าธาตุต่างกันก็ให้คลื่นแสงมีสีไม่เหมือนกัน   โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่าว่านี้เอง   นักวิทยาศาสตร์จึงสร้างเครื่องมือ       ขึ้นวัดคลื่นแสงจากดวงดาวต่าง ๆ  ได้   ทำให้ทราบถึงส่วนประกอบ   ขนาด   อัตราเร็วของการหมุนรอบตัวและอื่น ๆ  ของดวงดาวแต่ละดวงได้    เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่า   สเปคโตรสโคป   (Spectroscope) 

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ