วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

การกระจายแสงอาทิตย์  (Spectrum)

        แสงอาทิตย์นั้น มิได้เป็นแสงสีเดียวดังที่เราเข้าใจกัน   หากเป็นแสงรวมของสีต่างๆ ที่สำคัญถึง 7  สี  ซึ่งสามารถทดลองให้เห็นจริงได้   โดยการปล่อยลำแสงสว่างนี้ให้ผ่านแท่งแก้สรูปสามเหลี่ยม   แท่งแก้วขนิดนี้จะหักเหคลื่นแสงสีต่างๆ   ให้ออกไปปรากฏบนฉากรับได้อย่างชัดเจน   เป็นสีแดง  ส้ม  เหลือง   เขียว  น้ำเงิน  คราม   และม่วง   การกระจายแสงออกดังนี้เรียกว่า   เสปคตรัม  (Spectrum)  ซึ่งเซอร์   ไอแซค  นิวตัน   เป็นผู้ค้นพบเป็นคนแรก

        การที่แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยม   สามารถกระจายสีของแสงสว่างออกเป็นสีต่าง ๆ  ได้นั้น  เป็นเพราะแสงสีแดง   ส้ม  เหลือง  เขียว   น้ำเงิน  คราม  และม่วงนั้น   มีคลื่นของการเคลื่อนที่ผ่านมัชฌิม   หรือตัวกลางให้แสงผ่านแตกต่างกัน   เมื่อคลื่นของแสงเหล่านี้ผ่านแท่งแก้วที่มีส่วนหนาไม่เท่ากัน   มันก็จะหักเบนออกจากแนวทางเดิมแตกตัวออกไปให้ปรากฏได้อย่างชัดเจน   แสงสีแดงมีช่วงคลื่นยาวที่สุดจะหักเบนขึ้นทรางบน   คือ   ไปทางส่วนบางของแท่งแก้วสามเหลี่ยม   แสงสีน้ำเงินมีช่วงสั้นที่สุด   ก็หักเบนไปทางด้านตรงกันข้าม   คือ   ไปทางส่วนหนาของแท่งแก้วสามเหลี่ยม   ส่วนแสงสีอื่น ๆ   ก็กระจายออกเป็นแนว   ระหว่างกลางสีแดงและสีน้ำเงิน

        ธาตุทุก ๆ   ชนิดเมื่อร้อนจัดจนเปล่งแสงสว่างออกได้แล้ว   มันจะให้แสงสว่างเป็นคลื่นแสงสีต่าง ๆ  ออกไป   ตามแต่ชนิดของธาตนั้น ๆ   ถ้าธาตุเหมือนกันก็ให้คลื่นแสงมีสีเหมือนกัน   ถ้าธาตุต่างกันก็ให้คลื่นแสงมีสีไม่เหมือนกัน   โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่าว่านี้เอง   นักวิทยาศาสตร์จึงสร้างเครื่องมือ       ขึ้นวัดคลื่นแสงจากดวงดาวต่าง ๆ  ได้   ทำให้ทราบถึงส่วนประกอบ   ขนาด   อัตราเร็วของการหมุนรอบตัวและอื่น ๆ  ของดวงดาวแต่ละดวงได้    เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่า   สเปคโตรสโคป   (Spectroscope) 

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย