วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน  (The   Midnight  Sun)

        พระอาทิตย์นั้น   มิใช่เห็นได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น   หากในบางส่วนของโฏลกยังสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ได้   แม้ในเวลากลางคืน   และสถานที่ๆเห็นพระอาทิตย์ได้ในเวลาเที่ยงคืนนี้   ได้แก่อาณาบริเวณบางส่วนของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้   ซึ่งดินแดนแถบนั้นได้รับการขนานนามว่า   "ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน"

        ในบริเวณขั้วโลกเหนือหรืขั้วโลกใต้   ระหว่างที่โลกหันเอาขั้วนั้นเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นฤดูร้อน   ในฤดูนี้จะเห็นพระอาทิตย์โคจรเป็นทางโค้งอยู่เหนือขอบฟ้า   และจะลดต่ำลงในเวลาเที่ยงคืนพอดีแต่จะไม่ลับขอบฟ้าไปเสียเลยทีเดียว   เพราะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วมันจะค่อยๆสูงขึ้นไปอีก   ทำให้มีแสงสว่างสาดเป็นทาง   ต้นไม้มีเงายาวทอดออกไปตามพื้นดิน   คล้ายกับพระอาทิตย์ในยามเช้าหรือยามเย็ยฉนั้น

        การที่เกิดปรากฏการณ์ประหลาดให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนกลางคืนนั้น   เป็นเพราะโลกของเรากลมและหมุนรอบแกนของมันเอง   และโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วย   ในขณะที่โคจรไปรอบดวงอาทิตย์มันจะเอียงแกนเอาขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ชั่วระยะหนึ่งใช้เวลาเท่า ๆ  กัน  คือ  ประมาณ  4-6   เดือน   เมื่อโลกเอียงเอาขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์   บริเวณ

ขั้วโลกเหนืจะได้รับแสงสว่างและความร้อนเต็มที่   และจะสว่างอยู่เป็นเวลา  24   ชั่วโมงติดต่อกันเป็นับเดือนคนที่ไม่ได้อยู่ตรงจุดหมุนของขั้งโลกแนวเดียวกับพระอาทิตย์   จะมองเห็นพระอาทิตยขึ้น์สูงพ้นยอดไม้   และค่อยลดต่ำลงจนเกือบจดขอบฟ้าแล้วกลับสูงขึ้นไปอีกในตอนเที่ยงคืน   ในขณะเดียวกันนี้   ทางขั้วโลกใต้จะมืดมิด   และอากาศหนาวจัดตลอด  24   ชั่วโมงติดต่อกันนับเป็นเดือนเช่นกัน   แต่เมื่อโลกเอียงเอาขั้วโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์   ขั้วโลกใต้ก็จะสว่างเป็นเวลานาน   และมีปรากฏการณ์เห็นพระอาทิตย์ตอนเทียงคืนส่วนขั้วโลกเหนือจะตกอยู่ในความมืดมิด   และมีอากาศหนาวจัด  ตลอด  24   ชั่วโมงติดต่อกันนับเป็นเดือนด้วย

        สถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปดูพระอาทิตย์ยามเที่ยงคืนมากที่สุดก็คือ   ตำบล  ทรอมโว   ทางตอนเหนือของประเทศนอรเวย์   ที่นั่นนอกจากจะได้เห็นพระอาทิตย์ยามเที่ยงคืนแล้ว
ยังได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูมิประเทศแถบนั้นอีกอย่างหนึ่งด้วย

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย