วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

แรงดึงดูดของโลก  (Force  of   Gravitation)

        ถ้าเรานำเศษเหล็กชิ้นเล็ก ๆ  ไปวางใกล้กับแม่เหล็ก   เศษเหล็กอันนั้นจะถูกแนวแรงของแม่เหล็กดูดเข้าไปเกาะติด   คล้ายกับว่าเป็นอำนาจลึกลับอย่างหนึ่ง   ซึ่งหากไม่ศึกษาให้ละเอียดแล้วจะไม่ทราบและอธิบายให้เข้าใจว่าอำนาจเร้นลับนั้นเกิดมาจากอะไรทั้ง ๆ   ที่มนุษย์เคยใช้อำนาจเร้นลับนี้ให้เป็นประโยชน์   ในการทำเข็มทิศมาแล้วแต่โบราณ   ครั้นในปัจจุบันนี้เราทราบกันแล้วว่าอำนาจเร้นลับของแม่เหล็กนั้น   เกิดมาจากแรงดึงดูดของอนุภาคปรมาณูที่เป็นส่วนประกอบย่อยที่สุดของแม่เหล็กนั่นเอง   กล่าวคือปรมาณูที่มี
อำนาจดูดและผลักซึ่งกันและกัน   ถ้าในเหกล็กแท่งใดอนุภาคปรมาณูหันขั้วที่เหมือนกัน   ของมันไปในทางเดียวกัน   อำนาจดึงดูดของมันจะไปรวมกันในทิศทางนั้น   ทำให้ขั้วของ
เหล็กทั้งสองข้างมีอำนาจดึงดูดมากขึ้นจนสามารถส่งแรงดูดเศษเหล็กให้เกาะติดได้

        แม่เหล็กมีส่วนสำคัญในการทำส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  เช่น  ในโทรศัพท์  วิทยุ   วิทยุโทรภาพ   และในเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า   เช่น  มอเตอร์ไฟฟ้า   และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   เป็นต้น   ปั้นจั่นที่ใช้ในการยกโลหะหนัก ๆ   ก็ใช้กำลังยกโดยอำนาจของแม่เหล็กเช่นกัน

        โลกเราก็เป็นแม่เหล็กแท่งหนึ่ง   เพราะมันมีอำนาจดึงดูดให้วัตถุต่าง ๆ  ลงสู่จุดศูนย์ไส้ของมันได้   อำนาจการดึงดูดของโลกนี้   เรียกว่า  แกรวิเตชั่น  (Gravitation)
หรือแรงแห่งความถ่วงของโลก   แรงแห่งความถ่วงของโลกนั้นแตกต่างกับแนวแรงแม่เหล็กธรรมดา   เพราะแม่เหล็กธรรมดาจะดูดแต่สารจำพวกเหล็กเท่านั้นแต่แรงแห่งความถ่วงของโลกดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแนวแรงของมันด้วยอำนาจดึงดูดอันน่ามหัศจรรย์นี่เองที่ช่วยทำให้เอกภพ
ต่าง ๆ  ทรงตัวอยู่ได้   ช่วยทำให้สุริยจักรวาลคงรูปอยู่ได้   โดยมีดวงดาวต่าง ๆ   โคจรหมุนเวียน   รอบดวงอาทิตย์ตามระยะเวลาและอัตราเร็วคงตัวอยู่ได้นานนับเป็นล้าน ๆ  ปี  สำหรับโลกนั้น   เพราะอำนาจอันเร้นลับนี่เองที่ช่วยคุ้มกันมิให้สรรพสิ่งต่าง ๆ  หลุดลอยออกไปภายนอกโลก   ช่วยทำให้ทุกสิ่งต้องตรึงตัวติดอยู่กับผิวโลกโดยมีจุดศูนย์ถ่วงตั้งได้ฉากกับผิวโลกอยู่เสมอ

        เซอร์ไอแซคนิวตันได้ค้นพบและอธิบายให้ทราบถึงอำนาจแห่งเร้นลับของแรงแห่งความถ่วงของโลกได้เมื่อ   ค.ศ. 1687   เขาให้หลักเกณฑ์ไว้ว่าเทห์ต่าง ๆ   ย่อมมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน   ถ้ามีขนาดใหญ่มากก็มีแรงดึงดูดมาก   ถ้ามีความหนาแน่นมากก็มีแรงดึงดูดมากด้วยเหตุนี้เองโลกซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าบรรดาเทห์ทุกชนิด   ที่อยู่
ในโลกนี้จึงสามารถดูดทุกสิ่งอยู่ได้   แม้กระทั่งดวงจันทร์

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย