วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

แสงสะท้อนจากโลก  (The  Earthshine)

        ในคืนจันทร์แรม   เราจะเห็นดวงจันทร์เพียงเสี้ยวเดียวที่สว่างสุกใสเหมือนเคียวที่แขวนอยู่ในท้องฟ้า   ในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ที่ดำมืดจะมีแสงสลัวเป็นสีแดงเรื่อ ๆ คล้ายกับลูกเหล็กมหึมาที่เผาแดงแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจนจวนจะดับมอดไปฉะนั้น   ส่วนแดงเรื่อของผิวพื้นดวงจันทร์ตอนนี้เป็นแสงสะท้อนของโลกที่ไปยังดวงจันทร์ด้านนั้น   แล้วมีลำแสงส่วนหนึ่งสะท้อนกลับมาให้คนบนโลกได้เห็นอีกต่อหนึ่ง   จึงทำให้จันทร์แรมมีลักษณะเป็นเหมือน   "จันทร์ดวงแก่อยู่ในอ้อมแขนของจันทร์ดวงหนุ่ม"   เช่นกัน   เพราะส่วนที่สว่างจ้าโอบล้อมอยู่โดยรอบส่วนมีแสงสว่างแดงเรื่อดุจเกรงกลัวว่าจะหลุดลอยไปเสีย

        ถ้าเราลองประมาณขนาดของส่วนที่สว่างจ้าในยามจันทร์แรมให้เป็นดวงจันทร์เต็มดวงแล้วจะรู้สึกว่ามีขนาดโตกว่าส่วนที่แดงเรื่อ   ทั้งนี้เนื่องมาจากส่วนที่ได้รับแสงสว่างนั้นสาดแสงสะท้อนได้จ้ามาก   อีกส่วนสาดแสงเพียงสลัว   จึงทำให้ดูมีขนาดแตกต่างกันอีกประการหนึ่ง   หากเราได้ไปอยู่ที่ดวงจันทร์ในส่วนที่มืดสลัวนั้นแล้วจะเห็นโลกนี้เป็นดวงจันทร์ดวงมหึมาลอยอยู่ในท้องฟ้าสีดำสนิทด้วยเช่นกัน

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย