วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

พระจันทร์ทรงกลด  (Moon  Holoes)

        ดวงจันทร์ก็มีปรากฏการทรงกลดที่สวยงามและมีรังสีสดใสเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ทรงกลดเช่นกัน   เพียงแต่ว่าพระจันทร์ทรงกลดมีลักษณะของสีสรรค์และรังสีจางกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์เท่านั้น   แต่พระจันทร์ทรงกลดมีคนชอบดูมากกว่าเพราะนาน ๆ  จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง

        การที่คนชอบดูพระจันทร์เมื่อเกิดปรากฏการณ์ทรงกลด   ก็เนื่องมาจากความงามของรังสีที่แผ่กระจายออกประการหนึ่ง   กับเนื่องจากคนเราสามารถมองดูพระจันทร์ทรงกลดได้ด้วยตาเปล่า   อีกประการหนึ่ง   ซึ่งจะมองดูพระอาทิตย์เช่นนั้นไม่ได้

        พระจันทร์ทรงกลด   เกิดมาจากการสะท้อนของแสง   และการหักเหของแสงของพระจันทร์เมื่อกระทบเข้ากับเกล็ดน้ำแข็งเล็ก ๆ   ของละอองไอน้ำชั้นบนของบรรยากาศ   มันจะทำให้เกิดภาพของพระจันทร์ขยายขนาดโตขึ้นซ้อนกันกับดวงจันทร์จริงและมีรังสีของแสงสีรุ้งกระจายอยู่โดยรอบสวยงามมาก   ดังนั้นพระจันทร์ทรงกลดจึงเกิดขึ้นในคืนที่
ท้องฟ้ามืดสนิทจะทำให้เห็นปรากฏการณ์ของรังสีทรงกลดของพระจันทร์ได้อย่างชัดเจน   แตกต่างกับพระอาทิตย์ทรงกลดเพราะถ้าวันใดท้องฟ้าโปร่งใสปราศจากเมฆหมอกหรือละอองไอน้ำแล้วจะไม่เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นได้เลย

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย