วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

พระจันทร์ทรงกลด  (Moon  Holoes)

        ดวงจันทร์ก็มีปรากฏการทรงกลดที่สวยงามและมีรังสีสดใสเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ทรงกลดเช่นกัน   เพียงแต่ว่าพระจันทร์ทรงกลดมีลักษณะของสีสรรค์และรังสีจางกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์เท่านั้น   แต่พระจันทร์ทรงกลดมีคนชอบดูมากกว่าเพราะนาน ๆ  จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง

        การที่คนชอบดูพระจันทร์เมื่อเกิดปรากฏการณ์ทรงกลด   ก็เนื่องมาจากความงามของรังสีที่แผ่กระจายออกประการหนึ่ง   กับเนื่องจากคนเราสามารถมองดูพระจันทร์ทรงกลดได้ด้วยตาเปล่า   อีกประการหนึ่ง   ซึ่งจะมองดูพระอาทิตย์เช่นนั้นไม่ได้

        พระจันทร์ทรงกลด   เกิดมาจากการสะท้อนของแสง   และการหักเหของแสงของพระจันทร์เมื่อกระทบเข้ากับเกล็ดน้ำแข็งเล็ก ๆ   ของละอองไอน้ำชั้นบนของบรรยากาศ   มันจะทำให้เกิดภาพของพระจันทร์ขยายขนาดโตขึ้นซ้อนกันกับดวงจันทร์จริงและมีรังสีของแสงสีรุ้งกระจายอยู่โดยรอบสวยงามมาก   ดังนั้นพระจันทร์ทรงกลดจึงเกิดขึ้นในคืนที่
ท้องฟ้ามืดสนิทจะทำให้เห็นปรากฏการณ์ของรังสีทรงกลดของพระจันทร์ได้อย่างชัดเจน   แตกต่างกับพระอาทิตย์ทรงกลดเพราะถ้าวันใดท้องฟ้าโปร่งใสปราศจากเมฆหมอกหรือละอองไอน้ำแล้วจะไม่เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นได้เลย

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ