วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

สุริยุปราคา  (Eclipses  of  the   Sun)

        บางครั้งเกิดปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ขึ้นในท้องฟ้าโดยที่มีเงาดำเคลื่อนเข้าไปกับดวงอาทิตย์   บังแสงสว่างที่สาดส่องลงมาให้หมดไป   จนที่สุดเราจะเห็นเงามืดแต่มีขอบเป็นแสงสว่างประกายเจิดจ้าเป็นวงกลมลอยอยู่ในเวลาที่มีสีครามแก่   ยามนี้จะเห็นดาวปรากฏขึ้นในท้องฟ้าบางส่วน   นกที่เคยออกหากินในเวลากลางคืนจะตื่นบินออกจากลรังด้วยเข้าใจว่าถึงเวลาหากินแล้ว   ตอนนี้ดูเหมือนว่าพระอาทิตย์ได้หายไปจากท้องฟ้าจากท้องฟ้าชั่วขณะหนึ่ง

        ตรงตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่นั้น   เราจะมองเห็นรูปกลมสีดำสนิทมีรังสีทรงกลดโดยรอบปรากฏอยู่แทนที่   เงาสีดำสนิทนั้นคือ   ดวงจันทร์   และรังสีทรงกลดที่งดงามนั้นคือรังสี
ขอบนอกของพระอาทิตย์   ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ไปบังแสงดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกเสียนี้เราเรียกว่า   สุริยุปราคา

        สุริยุปราคามีอยู่   3  อย่างคือ   ถ้าดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์บางส่วนก็เรียกว่า   สุริยุปราคาบางส่วน   ถ้าบังหมดทั้งดวงก็เรียกว่า   สุริยุปราคาเต็มดวง   ถ้าบังตรงกลางมีขอบแสง
สว่างปรากฏออกโดยรอบก็เรียกว่า   สุริยุปราคาวงแหวน   ปรากฏการณ์ทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นได้ในตอนกลางวันของแรม14-15 ค่ำ และวันขึ้น  1  ค่ำ   เมื่อดวงจันทร์ซึ่งหมุนรอบโลกได้มาอยู่ในระดับเส้นตรงเดียวกันระหว่างโลกและดวงอาทิตย์โดยมีดวงจันทร์อยู่กลางจึงบังแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเสีย   และการที่ดวงจันทร์สามารถบังดวงอาทิตย์ได้หมดทั้ง ๆ   ที่มีขนาดเล็กกว่าถึง  400   กว่าเท่านั้นก็เป็นเพราะพระอาทิตย์อยู่ห่างโลกไปกว่าดวงจันทร์   400  เท่าด้วยเหมือนกัน   ภาพปรากฏของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จึงมีขนาดเท่ากัน

        ปรากฏการณ์ของสุริยุปราคานั้น   เห็นได้ในบางส่วนของโลก   และสุริยุปราคาเต็มดวงมีระยะการเห็นได้กว้างไม่เกิน   167  ไมล์    ซึ่งเป็นเขตให้เงาดำสนิทเคลื่อนผ่านไป    แต่อย่างไรก็ตาม   ผู้ที่อยู่นอกเขตดำสนิทก็จะเห็นปรากฏการณ์ของสุริยุปราคาด้วยเหมือนกันหากไม่เห็นเต็มดวง   คงเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้น   และอาณาบริเวณที่เห็นได้บางส่วนนี้มีความกว้างยิ่งกว่าที่เห็นเต็มดวง

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย