วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

จันทรุปราคา  (Eclipses  of  the   Moon)

        คนในสมัยโบราณมักจะกล่าวถึงปรากฏการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งของดวงจันทร์   คือ  อยู่ ๆ   ในคืนจันทร์เพ็ญดวงจันทร์ที่สว่างจ้าอยู่ก่อนจะกลายเป็นหม่นหมอง   และเป็นสีเลือดไปในที่สุด  เรียกกันว่า   " พระจันทร์สีเลือด" ปรากฏการณ์เช่นนี้คือ   จันทรุปราคาเนื่องมาจากเงาของโลกทอดไปทับดวงจันทร์นั่นเอง

        จันทรุปราคาเกิดขึ้นในคืนวันขึ้น   14-15   ค่ำ  และคืนวันแรม  1   ค่ำ   โดยเหตุที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก   ถ้าทางโคจรของดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์แล้วโลกจะบังแสงสว่างที่ดวงอาทิตย์จะส่องไปยังดวงจันทร์เสีย   คงทอดแต่เงาดำมหึมาเคลื่อนไปทับดวงจันทร์   ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไป   หรือไม่ก็ถูกบังหายไปทั้งดวง   หรือไม่ก็ปรากฏเป็นวงแหวนแสงสว่างลอยอยู่ในท้องฟ้า   ซึ่งเรียกว่า   จันทรุปราคาบางส่วน, จันทรุปราคาเต็มดวง   และจันทรุปราคาวงแหวน   เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์

        การที่เรามองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงมีสีดังสีเลือดนั้นเนื่องมาจากโลกนี้มีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่   เมื่อเงาดำของโลกทอดไปทับดวงจันทร์   บรรยากาศบางส่วนที่ได้รับแสงสว่าง
จากดวงอาทิตย์จะสะท้อนแสงไปยังเงาดำนั้นอีกบ้าง   จึงทำให้เกิดแสงสลัว ๆ   ปรากฏขึ้น

        ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งหนึ่ง ๆ   คนบนโลกจะมองเห็นได้มากกว่าครึ่งโลก ทั้งนี้เป็นเพราะเงาของโลกที่ทอดไปทับดวงจันทร์    คนทุกคนที่อยู่ในด้านตรงกันข้ามกับ
ดวงอาทิตย์จะมองเห็นได้และจันทรุปราคาครั้ง ๆ หนึ่ง  จะกินเวลานานถึง  1   ชั่วโมง  40  นาที  ก็เคยมี

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ