วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

จันทรุปราคา  (Eclipses  of  the   Moon)

        คนในสมัยโบราณมักจะกล่าวถึงปรากฏการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งของดวงจันทร์   คือ  อยู่ ๆ   ในคืนจันทร์เพ็ญดวงจันทร์ที่สว่างจ้าอยู่ก่อนจะกลายเป็นหม่นหมอง   และเป็นสีเลือดไปในที่สุด  เรียกกันว่า   " พระจันทร์สีเลือด" ปรากฏการณ์เช่นนี้คือ   จันทรุปราคาเนื่องมาจากเงาของโลกทอดไปทับดวงจันทร์นั่นเอง

        จันทรุปราคาเกิดขึ้นในคืนวันขึ้น   14-15   ค่ำ  และคืนวันแรม  1   ค่ำ   โดยเหตุที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก   ถ้าทางโคจรของดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์แล้วโลกจะบังแสงสว่างที่ดวงอาทิตย์จะส่องไปยังดวงจันทร์เสีย   คงทอดแต่เงาดำมหึมาเคลื่อนไปทับดวงจันทร์   ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไป   หรือไม่ก็ถูกบังหายไปทั้งดวง   หรือไม่ก็ปรากฏเป็นวงแหวนแสงสว่างลอยอยู่ในท้องฟ้า   ซึ่งเรียกว่า   จันทรุปราคาบางส่วน, จันทรุปราคาเต็มดวง   และจันทรุปราคาวงแหวน   เช่นเดียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์

        การที่เรามองเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงมีสีดังสีเลือดนั้นเนื่องมาจากโลกนี้มีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่   เมื่อเงาดำของโลกทอดไปทับดวงจันทร์   บรรยากาศบางส่วนที่ได้รับแสงสว่าง
จากดวงอาทิตย์จะสะท้อนแสงไปยังเงาดำนั้นอีกบ้าง   จึงทำให้เกิดแสงสลัว ๆ   ปรากฏขึ้น

        ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งหนึ่ง ๆ   คนบนโลกจะมองเห็นได้มากกว่าครึ่งโลก ทั้งนี้เป็นเพราะเงาของโลกที่ทอดไปทับดวงจันทร์    คนทุกคนที่อยู่ในด้านตรงกันข้ามกับ
ดวงอาทิตย์จะมองเห็นได้และจันทรุปราคาครั้ง ๆ หนึ่ง  จะกินเวลานานถึง  1   ชั่วโมง  40  นาที  ก็เคยมี

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย