วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

ปรากฏการณ์ของรุ้งในท้องฟ้า  ( Rainbows)

        แทบทุกคนคงเคยมองเห็นรุ้งมาแล้ว   แต่กล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยที่จะเห็นรุ้งตัวเดียวกันในเวลาเดียวกัน   แม้ว่าคนทั้งสองจะยืนเคียงกันอยู่ก็ตาม   ทั้งนี้เพราะรุ้งมีลักษณะเป็นรังสีที่กระจายออกมาจากเมล็ดละอองฝนในอากาศ   และมีส่วนโค้งเป็นวงกลม จุดศูนย์กลางงแห่งความโค้งอยู่ที่เส้นระดับจากดววงอาทิตย์มายังตาของผู้ดู   เมื่อต่างคนต่างก็หมายความว่าจุดศูนย์กลางแห่งความโค้งของรุ้งต้องต่างจุดกัน   รุ้งจึงจะต้องต่างตัวออกไป   ไม่ใช่ตัวเดียวกัน  ! !

        รุ้งจะเกิดให้เห้นใแนท้องฟ้า   ด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับดวสงอาทิตย์ในตอนเช้าหรือตอนเย็น   และต้องเป็นขณะที่ท้องฟ้าส่วนนั้นยมีเม็ดละอองไอน้ำอยู่ด้วย   รุ้งอย่างเดียวกันนี้ยังอาจเห็นได้จากฟองไอน้ำของน้ำตก   จากฟองไอน้ำที่เราพ่นออกมาจากปาก   ในด้านตรงกันข้ากับดวงอาทิตย์   และในแท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมเมื่อวางรับแสงแดด
ลักษณะของรุ้งเป็นแถบสีขนาดใหญ่   ประกอบด้วยสีแดงอยู่ทางขอบนอก   สีเหลือง   สีเขียวปนน้ำเงินอยู่ในขอบด้านในถัด ๆ  ไป  รังสีต่าง ๆ   ที่ประกอบเป็นตัวรุ้งนั้น   เกิดมาจากการกระจายแสงอาทิตย์ของเม็ดลอองไอน้ำในอากาศ   เช่นเดียวกับที่แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมกระจายแสงแดดออกเป็นสี ๆ นั่นเอง

        คนโบราณเชื่อกันว่ารุ้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตอย่างหนึ่ง   และมีอำนาจลึกลับ   ถ้ามันลงินน้ำที่บ้านใดแล้ว   บ้านนั้นจะถึงการวิบัติด้วยภัยต่าง ๆ   แต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเช่นนั้นหมดไปเสียแล้ว

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย