วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มหัศจรรย์ ในเอกภพ

        บนท้องฟ้าอันเวิ้งว้างหาขอบเขตมิได้ โลกและสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ ประกอบด้วยดวงดาว กลุ่มหมอกเพลิง และเทหะวัตถุนานาชนิด แต่ละอย่างมีปรากฎการณ์ปรากฎออกมาล้วนแต่น่าพิศวง และแปลกประหลาดทั้งสิ้น การเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของเอกภพ จึงช่วยให้เราเข้าใจและรู้ความเป็นจริง ของปรากฎการณ์อันลี้ลับทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย.

 

ระบบสุริยจักรวาล
จุดดับในดวงอาทิตย์
พระอาทิตย์ทรงกลด
พระอาทิตย์ตกดิน
การกระจายแสงอาทิตย์
พระอาทิตย์ยามเที่ยงคืน
แรงดึงดูดของโลก
ดวงจันทร์และหุบเหว
แสงสะท้อนจากโลก
พระจันทร์ทรงกลด
สุริยุปราค
จันทรุปราคา
ภาพหลอกตา
รุ้งกินน้ำ
ไฟฟ้าในก้อนเมฆ
พายุทอร์นาโด
น้ำค้าง
ทางช้างเผือก
แสงเหนือ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย