Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคออร์โดวิเชียน

500-480ล้านปีก่อน ยุคออร์โดวิเชียน (oordovician Period) คำว่าออร์โดวิเชียนมาจากคำว่าOrdovices เป็นชื่อของคนเผ่าโบราณในนอร์ธเวลส์

สภาพทางกายภาพของเอมริการเนือในช่วงนี้ ต่างไปจากปัจจุบันมากนัวทวีปอเมริกาตั้งอยู่ ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากยิ่งกว่าในยุคแคมเบรียน ทำให้น้ำทะเลแผ่คลุมขึ้นไปในบริเวณทวีป มากประมาณร้อยบะ 70 ของทวีปตกอยู่ภายใต้ ทะเลในช่วงตอนปลายมีเทือกเขาเกิดขึ้นจาก ซากตกอนคือเทือกเขา ทาโคเนียน(Taconian Mountains) และต่อมาได้มีภูเขาไปเกิดขึ้นมาในบริเวณนี้ ในช่วงท้ายของยุคน้ำทะเลได้ถดถอยลง

น้ำทะเลได้พัดซากตะกอนหินชนวนและหินปูน มาปกคลุมเหนือทวีปจากหินปูนเหล่านี้รวมทั้ง ซากหินของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในยุคนี้ทำ ให้ทราบว่าบรรยากาศของโลกมีอุณภูมิสม่ำเสมอ

ท้องทะเลที่อบอุ่นเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ ไม่มีกระดูกสันหลังมากมาย ไทดลไบท์และ บราคิดอพอตได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าในยุค แคมเบรียนและยังมีรูปแบบชีวิตอื่น ๆ เกิด ขึ้นมาอีกมากไบรโอซัว(Bryozoans) ปรากฎโฉมในยุคนี้เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำ ให้เกิดหินปูนสัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดขึ้นมาครั้งแรกในยุคนี้ ได้แก่พวกปลามีขนาดเล็กและมีโครงแข็งรอบ ตัวเหมือนหุ้มด้วยเกราะมีชื่อเรียกว่า ออสตราโคเดิร์ม(Ostracoderm)ซึ่งแปล ได้ว่า "ผิวหุ้มเกราะ" นักวิชาการเชื่อว่าปลา ชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับปลา Hagfish หรือ ปลา Lamprey ในปัจจุบัน

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com