วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคซิลูเรียน

คำว่าSiluresซึ่งเป็นชื่อชนเผ่าหนึ่งในWelsh การที่นำเอาชื่อเผ่ามาเรียกเพราะว่าได้มีการเริ่ม ศึกษาซากที่กลายเป็นหินในยุคนี้เป็นครั้งแรกที่ Welsh

ในช่วงเริ่มต้นยุคน้ำทะเลเริ่มท่วมขึ้นสูงเข้าไปในทวีป อเมริกาอีกครั้งหนึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ส่วนมาก เกิดจากซากตะกอนและหินทราบช่วงกลางจะเป็นหิน ชนวน หินปูนและหินโดโลไมท์ มีภูเขาไประเบิด ในช่วงตอนกลางยุค ซึ่งปรากฎหลักฐานว่าได้มีลาวา และเถ้าถ่านจากภูเขาไฟปกคลุมเป็นแนวหนาในบริเวณ นิวบรันสวิคในแคนนาดา ในช่วงท้ายสุดของยุคน้ำทะเลที่ท่วมในทวีปอเมริกาเหนือ ได้เริ่มลดถอยลง

น้ำทะเลมีความอบอุ่นเหมาะแก่การอาศัยอยู่ของสัตว์ทะเล ยุคนี้เป็นยุคของการเกิดแนวปะการัง การมีแนวหิน ปะการังเกิดขึ้นมามากมายในยุคนี้แสดงว่าอุณหภูมิของ โลกมีความอบอุ่นปกคลุมอยู่สัตว์มีกระดูกสันหลังไม่ได้มีการพัฒนาเท่าไรนักส่วนมาก จะเป็นพืชที่ได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นพืชบนบกที่เกิด ขึ้นมาครั้งแรก ปะการังเกิดขึ้นมากในยุคนี้โดยเฉพาะ ปะการัง ฮาลีไซท์(Halysite)ซึ่งเป็นปะการังที่มี รูปร่าวยาว และปะการังฟาโวไซ้ท์(Favosite) ซึ่งมีลักษณะเป็นรังผึ้งซึ่งพัฒนามาจากยุคแคมเบรียน และแตกออกเป็นหลายพันธุ์มีลักษณะที่ต่างไปจากพวก บรรพบุรุษมาก

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ