Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคซิลูเรียน

คำว่าSiluresซึ่งเป็นชื่อชนเผ่าหนึ่งในWelsh การที่นำเอาชื่อเผ่ามาเรียกเพราะว่าได้มีการเริ่ม ศึกษาซากที่กลายเป็นหินในยุคนี้เป็นครั้งแรกที่ Welsh

ในช่วงเริ่มต้นยุคน้ำทะเลเริ่มท่วมขึ้นสูงเข้าไปในทวีป อเมริกาอีกครั้งหนึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ส่วนมาก เกิดจากซากตะกอนและหินทราบช่วงกลางจะเป็นหิน ชนวน หินปูนและหินโดโลไมท์ มีภูเขาไประเบิด ในช่วงตอนกลางยุค ซึ่งปรากฎหลักฐานว่าได้มีลาวา และเถ้าถ่านจากภูเขาไฟปกคลุมเป็นแนวหนาในบริเวณ นิวบรันสวิคในแคนนาดา ในช่วงท้ายสุดของยุคน้ำทะเลที่ท่วมในทวีปอเมริกาเหนือ ได้เริ่มลดถอยลง

น้ำทะเลมีความอบอุ่นเหมาะแก่การอาศัยอยู่ของสัตว์ทะเล ยุคนี้เป็นยุคของการเกิดแนวปะการัง การมีแนวหิน ปะการังเกิดขึ้นมามากมายในยุคนี้แสดงว่าอุณหภูมิของ โลกมีความอบอุ่นปกคลุมอยู่สัตว์มีกระดูกสันหลังไม่ได้มีการพัฒนาเท่าไรนักส่วนมาก จะเป็นพืชที่ได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นพืชบนบกที่เกิด ขึ้นมาครั้งแรก ปะการังเกิดขึ้นมากในยุคนี้โดยเฉพาะ ปะการัง ฮาลีไซท์(Halysite)ซึ่งเป็นปะการังที่มี รูปร่าวยาว และปะการังฟาโวไซ้ท์(Favosite) ซึ่งมีลักษณะเป็นรังผึ้งซึ่งพัฒนามาจากยุคแคมเบรียน และแตกออกเป็นหลายพันธุ์มีลักษณะที่ต่างไปจากพวก บรรพบุรุษมาก

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com