ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

อังกะลุง

ประเภทของวงอังกะลุง

วงอังกะลุง ประกอบด้วย วงอังกะลุง 5 คู่ 7 คู่ และ 14 คู่


วงอังกะลุง 5 คู่


วงอังกะลุง 7 คู่


วงอังกะลุง 14 คู่

****ที่มาของภาพ : ถ่ายภาพโดย นายเอกนรินทร์ เจษฎาสิริ
ผู้แสดง : นักดนตรีวงอังกะลุง โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

(การจัดวงอังกะลุง 14 คู่ ให้ถือเช่นเดียวกันกับวง 7 คู่ แล้วนั่งซ้อนเข้าไปข้างหลังเพิ่มอีกแถวหนึ่งเป็นคู่ ๆ ไป)

วิธีดูแลเก็บรักษาอังกะลุง

วิธีดูแลเก็บรักษาอังกะลุงควรแขวนไว้ในที่ที่ไม่อับชื้น ห่างไกลจากการถูกกดทับหรือถูกกระแทก หมั่นนำอังกะลุงมาเขย่า ทายากันมอด และแมลงกัดแทะ


วิธีเก็บรักษาอังกะลุงโดยการแขวนตัวโน้ตไทย
โน้ตไทยมีหลายชนิด เป็นโน้ตตัวเลข ระบบเลข 0 – 4 สำหรับฝึกหัดซอ ระบบ 0 – 11 สำหรับฝึกจะเข้ ในที่นี้เราจะใช้โน้ตตัวอักษร ซึ่งใช้ชื่อตัวโน้ตตามแบบตะวันตกคือ โด - เร - มี - ฟา - ซอล - ลา - ที โดยใช้ตัวอักษรแทนดังนี้ ด = โด, ร = เร, ม = มี, ฟ = ฟา, ซ = ซอล, ล = ลา, ท = ที ในกรณีที่เป็นเสียงสูงหรือต่ำกว่าในช่วงกลางจะใช้จุด ( . ) ไว้บนหรือใต้ตัวอักษร ถ้าเป็นเสียงสูงจะใส่จุด ( . ) ไว้ข้างบนตัวอักษร ถ้าเป็นเสียงต่ำจะใส่จุด ( . ) ไว้ข้างล่างตัวอักษร ในการเขียนโน้ต 1 บรรทัด มี 8 ช่อง แต่ละช่อง เรียกว่าห้อง ใน 1 ห้อง เท่ากับ 1 จังหวะ และ ใน 1 ห้อง บรรจุโน้ตได้ 4 ตัว

จังหวะ
เครื่องกำกับจังหวะที่สำคัญที่สุดของดนตรีไทยคือ ฉิ่ง อัตราจังหวะของดนตรีไทยมี 3 ลักษณะ คือ 1. อัตราจังหวะสามชั้น คือ จังหวะช้า 2. อัตราจังหวะสองชั้น คือ จังหวะปานกลาง และ 3. อัตราจังหวะชั้นเดียว คือจังหวะเร็ว

หน้าทับ
หน้าทับในเพลงไทย จะใช้หน้าทับที่แตกต่างกันไปในแต่ละบทเพลง ขึ้นอยู่กับเพลงนั้นสำเนียงใดจะต้องใช้หน้าทับนั้น

ต้นกำเนิดอังกะลุง
ส่วนประกอบของอังกะลุง
เครื่องดนตรีในวงอังกะลุง
ประเภทของวงอังกะลุง
การฝึกปฏิบัติอังกะลุง
แบบฝึกทักษะการเขย่าอังกะลุง
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย