ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

ประวัติของจาณักยะ

จาณักยะเป็นบุรุษดำร่างเตี้ย เกิดเมื่อ 327 ปีก่อนคริสตกาล ประมาณ พ.ศ.117 ในตระกูลพราหมณ์ทางตอนใต้ของชมพูทวีปจากเผ่าทมิฬหรือมาลาลายัน ซึ่งปัจจุบันน่าจะเป็นบริเวณรอบๆแคว้นมัทราส

จาณักยะได้เล่าเรียนศิลปศาสตร์มีคัมภีร์พระเวท เป็นต้น และประพฤติตนตามหลักอาศรม 4 ทุกประการ เป็นผู้เชี่ยวชาญวิชา มีปัญญาและมารยาท จนมีคำกล่าวขานกันในหมู่บ้านว่า “ใครหาปัญญาไม่ได้ให้ไปหาจาณักยะ ใครจะเรียนมารยาทอันชายผู้ฉลาดพึงมีอยู่สำรวมตน ให้ถือจาณักยะเป็นตัวอย่าง” เมื่อโตขึ้นจาณักยะได้เข้าสอบแข่งขันคัดเลือกในตำแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาข้าราชการงานแผ่นดิน และสุดท้ายเป็นอำมาตย์คู่พระทัยของพระราชาจันทรคุปต์

จากความเชื่อของนักวิชาการชาวอินเดียโบราณ เชื่อว่า จาณักยะคือคนๆเดียวกับเกาฎิลยะ หรือวิษณุคุปต์ ในคำภีร์มหาวังสะซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกษัตริย์จันทรคุปต์ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์เมารยะในราว 300 ปีก่อนคริสตกาล ตามเรื่องราวที่เชื่อกันมาเล่าว่า...


จาณักยะเป็นพราหมณ์ที่มีปัญญาแต่ถูกกษัตริย์แห่งราชวงศ์นันทะดูถูกเหยียดหยามจึงเกิดความแค้นเคืองและตั้งใจที่จะโค่นล้มราชวงศ์นันทะ ซึ่งครองราชย์ติดต่อกันมานานกว่าศตวรรษครั้งให้ได้ ต่อมาขณะที่กำลังหาช่องทางการกระทำดังกล่าวอยู่ก็ได้พบกับจันทรคุปต์ซึ่งขณะนั้นเป็นเด็กหนุ่มหัวหน้าเด็กเลี้ยงโค เมื่อพบเห็นจึงเกิดความพึงพอใจกับคุณลักษณะเด่นๆ ของเด็กหนุ่มคนนี้ และเห็นว่าเด็กหนุ่มผู้นี้สามารถเป็นเนื้อหน่อผู้มีศักดิ์ใหญ่ได้ในอนาคต จึงเกิดความคิดที่จะใช้จันทรคุปต์เป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามแผนการของตนเอง และด้วยปัญญาและความฉลาดของตน ทำให้จันทรคุปต์สามารถตั้งกองทัพและเข้ายึดอำนาจของกษัตริย์ราชวงศ์นันทะได้สำเร็จ และตั้งตนเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมารยะแห่งแคว้นมคธได้ในปีที่ 322 ก่อนคริสตกาล ซึ่งจันทรคุปต์ผู้นี้เอง คือ พระเจ้าปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราช

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้