Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

โดย : วิลาสลักษณ์ วิสุทธิชัย ,พีรญา สงวนสุข ,ญาดา ธาราอุดม

ในบรรดางานเขียนทางการเมืองของอินเดียด้วยกันแล้ว อรรถศาสตร์ (Arthasatra) เป็นผลงานที่นักวิชาการจากโลกตะวันตกรู้จักกันมากที่สุดเล่มหนึ่ง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีผู้นิยมนำผลงานชิ้นนี้ไปเปรียบเทียบกับ The Prince ของแมคเคียเวลลีอยู่เสมอ แต่โดยเนื้อแท้แล้วความยิ่งใหญ่ของอรรถศาสตร์มีอยู่ในตัวมันเอง ไม่จำต้องไปอิงเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกแต่อย่างใด

 

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์

บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com