ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

จักรวรรดิไศเลนทร์

19

แผนที่แสดงทิศทางการพัดของ “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” รวมทั้งเหรียญสำริดรูปเรือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่บ้านควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศอินเดีย ศรีลังกา พุ่งเฉขึ้นมายังตอนกลางคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ดินแดนดังกล่าวจึงได้รับอารยธรรมอินเดียก่อนบ้านเมืองในภูมิภาคอื่นและค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์มากมายยิ่งกว่าแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อื่น

แผนที่แสดงเส้นทางเดินเท้าข้ามมหาสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ในสมัยก่อนประวัติศาตร์และในสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย ควนพุนพิน อำเภพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางชายฝั่งทะเลตะวันออก ล่องเรือไปตามลำแม่น้ำพุมดวงขึ้นไปยังต้นน้ำคลองสก เดินเท้าข้ามเขาสก ไปลงเรือที่คลองรมณีย์ล่องไปตามลำแม่น้ำตะกั่วป่า ลงไปยังแห่งโบราณคดีเขาพระหนอ บ้านทุ่งตึก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทางชายฝั่งทะเลตะวันตก บริเวณนี้พงศาวดารจีนระบุว่า ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 7 เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของ”อาณาจักรจินหลิน” หรือ “อาณาจักรสุวรรณภูมิ”

 

รูปแผ่นที่แสดงเส้นทางการเดินเรือจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา ผ่านช่องแคบสุมาตราไปยังมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศไทย

แผ่นที่แสดงเมืองท่าเรือชายฝั่งตะวันตกและเส้นทางเดินบกข้ามแหลมไปยัง (Land Bride) ไปยังเมืองท่าเรือทางชายฝั่งตะวันออกในยุคดึกดำบรรพ์

แผนที่คาบสมุทรภาคใต้ของไทย ซึ่งมีหลักฐานว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจินหลิน หรืออาณาจักรสุวรรณภูมิ แสดงให้เห็นถึงแหล่งโบราณคดีที่ท่าเรือชายฝั่งทะเลตะวันตก ตรงบริเวณเส้นทางเดินเท้าข้ามคาบสมุทรมาก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ จนกระทั่งถึงสมัยจักรวรรดิ์ศรีวิชัยเรืองอำนาจในพุทธศตวรรษที่ 12 ค้นพบศิลปะโบราณวัตถุ สมัยสุวรรณภูมิ จำนวนมากในแหล่งโบราณคดีทั้งสองฝั่ง

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย