Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

จักรวรรดิไศเลนทร์

เทวรูป

20

เทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก แกะสลักด้วยศิลาแบบลอยองค์ ประทับยืนบนฐานแท่นศิลา ศิลปกรรมก่อนสมัยศรีวิชัย ขนาดความสูง 202 เซนติเมตร พบที่เขาพระนารายณ์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก แกะสลักด้วยศิลาแบบลอยองค์ ประทับยืนบนฐานแท่นศิลา ศิลปกรรมก่อนสมัยศรีวิชัย ขนาดความสูง 148 เซนติเมตร พบที่เมืองเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก แกะสลักด้วยศิลาแบบนูนสูง ประทับยืนบนแท่นศิลา ศิลปกรรมก่อนสมัยศรีวิชัย พบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก แกะสลักด้วยศิลาแบบลอยองค์ ประทับยืนบนฐานแท่นศิลา ศิลปกรรมก่อนสมัยศรีวิชัย ขนาดความสูง 170 เซนติเมตร พบที่เขาวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก แกะสลักด้วยศิลาแบบลอยองค์ ประทับยืนบนฐานแท่นศิลา ศิลปกรรมก่อนสมัยศรีวิชัย ขนาดความสูง 67 เซนติเมตร พบที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทวรูปพระสุริยะเทพ แกะสลักด้วยศิลาแบบลอยองค์ ประทับยืนบนฐานแท่นศิลา ขนาดความสูง 78 เซนติเมตร พบที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นเทวรูปที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปกรรมสมัยสุวรรณภูมิ

เทวรูปพระสุริยะเทพ แกะสลักด้วยศิลาแบบลอยองค์ ประทับยืนบนฐานแท่นศิลา ขนาดความสูง 78 เซนติเมตร พบที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นเทวรูปที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปกรรมสมัยสุวรรณภูมิ

เทวรูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก แกะสลักด้วยศิลาแบบลอยองค์ ประทับยืนบนฐานแท่นศิลา ขนาดความสูง 65 เซนติเมตร พบที่วัดพระเพลง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นเทวรูปที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปกรรมสมัยสุวรรณภูมิ

<<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com