ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่พม่า

สาเหตุการย้ายเมืองหลวง

จากการรวบรวมแหล่งข้อมูลการย้าย เมืองหลวงจากแหล่งข่าวต่าง ๆ พบว่า1 มีสาเหตุ สำคัญมาจาก

  1. ยุทธศาสตร์ที่ตั้งเมืองเปียงมนา ตั้งอยู่กลางประเทศและสามารถเดินทางรวดเร็วไป ทุกส่วนของประเทศและใกล้กับที่อยู่ของชนกลุ่มน้อย คือ ไทยใหญ่ คะฉิ่น และกะเหรี่ยง (หนึ่งในสามของ ประชากรพม่าคือชนกลุ่มน้อย) จะทำให้สามารถ ควบคุมชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้ถนัดมือขึ้น
  2. ความเชื่อทางโหราศาสตร์ว่าจะไปไม่รอดหากไม่สร้าง เมืองหลวงใหม่
  3. ช่วงชิงอำนาจระหว่างทหาร และพลเรือน กลุ่มเผด็จการทหารที่ทรงอำนาจ เมืองหลวงใหม่พม่า “เปียงมนา เนปิดอว์” ต้องการแยกกลุ่มทหารออกจากพลเรือนอย่าง ชัดแจ้ง ทำให้สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ดีขึ้น ไม่ให้เกิดกรณีพลเรือนมีอำนาจขึ้นมายึดอำนาจ คล้ายประเทศฟิลิปปินส์ โดยการใช้โครงสร้าง พื้นฐานที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นการป้องกันการถูก ยึดอำนาจโดยพลเรือนและประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนาคตที่ต้องกลายเป็นรัฐที่คืนอำนาจให้
  4. เพื่อเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ ในอดีต เพราะเปียงมนาเคยเป็นศูนย์กลาง Burma Independence Army ต่อสู้กับญี่ปุ่นในสมัย สงครามโลกครั้งที่สอง และการย้ายเมืองหลวงไกล ออกไปจากทะเลไปอยู่ถิ่นใหม่ ใกล้ภูเขาที่มีโครงสร้าง พื้นฐานและภูมิประเทศป้องกันตนเองได้ดีกว่า จะทำให้ปลอดภัยจากการรุกรานของศัตรูซึ่งอาจ หมายถึงสหรัฐอเมริกาทั้งทางน้ำและทางอากาศ และ
  5. ปลอดภัยจากการต่อต้านจากประชาชนพื้นที่ เมืองเปียงมนามีประชากรเพียงแสนคนง่ายต่อ การควบคุมหากไม่พอใจ

- สาเหตุการย้ายเมืองหลวง
- ภูมิศาสตร์ที่ตั้งเมืองหลวงใหม่
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย