ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

พม่า (Myanmar)

เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่พม่า

ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจพม่า

1. บริษัทเล็ก ๆ ได้รับประโยชน์จากการไหล เข้ามาของธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะบริษัทที่เป็น พันธมิตรกับรัฐบาล ส่วนร้านค้าใหม่ ๆ ที่จำหน่าย วัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ จากที่เคยถูกจำกัด สิทธิการขายสินค้าสามารถจำหน่ายสินค้าได้ โดยไม่ได้รับการกีดกันในเนปิดอว์

2. บริษัทใหญ่ เช่น Asia World Company, Htoo Trading, Eden Group, Max Myanmar และ Shew Thanlwin ต่างเข้ามารับสัมปทานเพื่อสร้าง โรงแรม ซึ่ง Max Myanmar เป็นผู้รับสัมปทาน รายใหญ่ในพม่าสร้างโรงแรม Royal Kumudra อัตราห้องพัก 144 เหรียญสรอ./คืน และยังได้รับ รางวัลในการพัฒนาพื้นที่ปลูกยางพารา 12,500 ไร่ กับกองกำลังทหารรัฐกะเหรี่ยง (Karen State)

3. สายการบิน Air Bagan ของ Htoo Trading นับเป็นสายการบินเอกชนรายแรกที่ทำการบินมายัง เนปิดอร์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ตามมาด้วย สายการบิน Air Mandalay ในวันที่ 15 มีนาคม 2549 ส่วนสายการบินของรัฐ Myanmar Airways ได้เริ่มทำการบินมาตั้งแต่ปลายปีก่อน

4. บริษัทผู้รับเหมานำเข้ารายใหญ่ได้รับ ผลประโยชน์จากการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้นำเข้า ยานยนต์ โดยทำกำไร 100,000 เหรียญ สรอ. ต่อสัญญาที่ขายต่อให้กับผู้นำเข้าลำดับสอง

- สาเหตุการย้ายเมืองหลวง
- ภูมิศาสตร์ที่ตั้งเมืองหลวงใหม่
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจพม่า
- ผลทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
การเมืองพม่า
ข้อมูลประเทศพม่า
เปียงมนา เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
พม่า : เพื่อนบ้านที่เราไม่คุ้นเคย
การแต่งกายพม่า

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย