ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

ฟิลิปปินส์ มิตรประเทศที่น่าเรียนรู้

ดิลก บุญเรืองรอด

ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมนำคณะนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปดูงาน และรับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ เมื่อได้รับการเชิญ แรกทีเดียว จะไม่ร่วมคณะไปในครั้งนี้ เหตุเพราะว่ามีงานค่อนข้างมากอยู่พอดี ประกอบกับ ผมได้เคยไปประชุมที่ประเทศนี้มาแล้วหลายครั้ง เมื่อกว่ายี่สิบปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยความประทับใจในการบริหารจัดการโครงการปริญญาเอก และต้องการเป็นส่วนร่วม และลึกๆก็ต้องการไปทบทวนความหลังเพื่อนอาเซียนที่มีหน้าตาคล้ายคนไทยที่สุด ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง จึงตัดสินใจร่วมคณะไปด้วย และเมื่อกลับมาแล้ว ได้เกิดแรงจูงใจให้เขียนเรื่องราวกึ่งวิชาการ เพื่อบันทึกเป็นความทรงจำ ว่าผู้เขียนได้กลับไปเยี่ยม และเรียนรู้อะไรบ้างจากเพื่อนของเราที่อยู่ห่างไกล อีกครั้งหนึ่ง เราเดินทางไปและกลับด้วยเครื่องคูเวตแอร์เวย์ ซึ่งแม้จะสะดวกสบายเหมือนเครื่องทั่วๆไป แต่จะเป็นด้วยวิกฤติการตะวันออกกลาง หรือเหตุอื่น ได้มีการเปิดกระเป๋าตรวจค้นกันอย่างเข้มงวดทั้งก่อนและหลังการผ่านเครื่องเอ็กส์เรย์ ทำให้อารมณ์เสียกันไปพอสมควร แต่เพื่อความปลอดภัย ทุกคนก็เข้าใจ การเดินทางไปฟิลิปปินส์ในระยะนี้ ต้องทำใจให้ได้ว่าจะต้องมีโอกาสได้พบกับใต้ฝุ่น หรือมรสุม ค่อนข้างแน่ แม้จะรู้ว่ากรุงมนิลาจะไม่พบกับใต้ฝุ่นตรงๆบ่อยนักก็ตาม และเมื่อไปจริง ก็เป็นไปเช่นนั้น อากาศค่อนข้างไม่โปร่ง ฝนตกบ่อย ไม่สะดวกนักสำหรับคณะที่เดินทาง แต่ทุกคนก็สู้ไม่ถอย

เราออกเดินทางเที่ยงวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมง ไปถึงประมาณสี่โมงเย็น เพราะเวลาฟิลิปปินส์เร็วกับประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง กว่าจะผ่านพิธีการศุลกากร และเดินทางถึงโรงแรมที่พักก็ค่ำพอดี หลังจากรับประทานอาหารค่ำ ก่อนนอนผู้เขียนเริ่มทบทวนความจำเกี่ยวกับกรุงมนิลาเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว กับปัจจุบัน มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง รับรู้อย่างเร็วเบื้องต้น พบว่ากรุงมนิลาได้ขยายใหญ่โตขึ้นมาก มีการตัดถนนมากขึ้น และมีอาคารใหญ่ๆมากขึ้น พร้อมๆกับได้เห็นชุมชนแออัดมากขึ้น และแน่นอน มีรถติดมากขึ้น จะจริงหรือไม่ อีกสามวันคงได้ประจักษ์ความจริง รุ่งขึ้นเราได้เริ่มเข้ากระบวนการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ พบความจริงว่า ในการเดินทางรถติดมากทีเดียว ใช้เวลาเดินทางมากกว่ายี่สิบปีที่แล้ว แต่เมื่อไปถึงมหาวิทยาลัย พบว่ามีพัฒนาด้านกายภาพดีขึ้นมาก พร้อมทั้งได้พบกับการเดินขบวนประท้วงของนักศึกษา เกี่ยวกับกิจการของเขาเอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ในสังคมประชาธิปไตย แต่สำหรับคณะเราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง และตั้งใจจัดอบรมให้อย่างดีที่สุด โดยใช้ความร่วมมือสามประสานจาก 3 หน่วยงานใหญ่ ประกอบด้วยสำนักประสานงานบริการชุมชน คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยกิจการสังคมและพัฒนาชุมชน

 || หน้าถัดไป >>

ข้อมูลทั่วไปฟิลิปปินส์
การเมืองการปกครองฟิลิปปินส์
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์
ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์
113 ปี วันประกาศอิสรภาพฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ มิตรประเทศที่น่าเรียนรู้
การแต่งกายฟิลิปปินส์
ประวัติความเป็นมาและเชื้อชาติ

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้