ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

เวียดนาม (Vietnam)

ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเปิดรับนักท่องเที่ยว เวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของเอเชีย ที่ๆมีรูปแบบวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมืองที่มีลักษณะเฉพาะที่แสดงออกถึงความเป็นเวียดนาม ประเพณีที่ เก่าแก่ และนี้คือเวลาที่เหมาะแก่การเยี่ยมชมเวียดนาม คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ฮานอย, นาชาง, ไซ่ง่อน, โฮจิมิน, ฮอยอัน, ดานัง, ดาลาด, ฮวย อ่าวฮาลอง, ฮานอย, ซับปา และ อีกมากมาย

ที่มาของชื่อของประเทศ คำว่า "เวียด" เป็นมาจากภาษาจีน แปลว่า ไกลออกไกล หรือ เดินทางผ่านไป คำว่าเวียดหมายถึงประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากจีนและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ส่วน "นาม" แปลว่า ทิศใต้ ดังนั้นชื่อเวียดนามชื่อว่าดินแดนทางตอนใต้ของชาวเวียด หรือ ดินแดนที่ชาวเวียดนามอาศัยอยู่ ชาวเวียดนามเป็นเผ่าที่รู้จักกันมาแต่โบราณ เป็นพวกที่ชอบล่าสัตว์และอพยพโยกย้ายถิ่นฐานอยู่เสมอประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของผู้บุกรุกชาวต่างชาติ ได้เรียกชื่อเวียดนามไปต่างๆมากมายหลายชื่อนับตั้งแต่ พ.ศ. 1835 มาร์โคโปโลได้แล่นเรือเรียบ ชายฝั่งเวียดนามได้บันทึกว่า เกากิกุ (Caugigu)เรียกว่า ยาวจิกวาน (Giao Chi Quan) ชาวมาเลย์ เรียกว่า กุตชิ (Kutchi) ชาวญี่ปุ่น เรียกว่า ก็อตซิ (Kotchi)ต่อมาในยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสเรียกชื่อส่วนที่เป็นประเทศเวียดนามในคาสมุทรอินโดจีนว่า "แคว้นตังเกี๋ย อานนาม และ โคชินไซน่า"

ภูมิประเทศ

ประเทศเวียดนามมีลักษณะเรียวยาว คล้ายตัว S ยาวไปตามคราบสมุทรอินโดจีน ประเทศเวียดนามมีความ ยาว 1,650 กิโลเมตร จากเหนือสุดที่ หม็องไก๋ (Mong Cai) ลงไปจรดฮาเตียน (Ha Tien) ในภาคใต้ส่วนที่กว้างที่สุด 600 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดมีระยะทาง 50 กิโลเมตร หุบเขาที่สำคัญที่สุดคือ หุบเขาแห่งลุ่มแม่น้ำแดง มียอดเขาสูงที่สุดชื่อ ฟานสี บัน (Fan Si Pan ) สูง 3,160 เมตร อยู่ในจังหวัดลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน แม่น้ำโขงในชื่อ กู๋ลองยาง (Cuu Long Giang) หรือ แม่น้ำแห่งเก้ามังกรมีกำเนิดในเขตเทือกเขาของธิเบตเป็นแม่น้ำที่ยาว ที่สุดสายหนึ่งของเอเซีย มีความยาวถึง 4,180 กิโลเมตร ไหลผ่านจีน พม่า ลาว ไทย เข้ากัมพูชา แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ทางใต้ ของเวียดนาม

ภูมิอากาศ

เวียดนามอยู่ในเขต มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ของเอเซีย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยราว 22 องศาเซลเซียส มีสภาพ อากาศลักษณะเด่นอยู่ 2 ฤดู คือ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน เมษายนจะเป็น ฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกหนักและมีพายุอยู่เสมอก่อให้เกิดความเสียหายทุกปีทั้งภาคเหนือ และ ภาคกลาง

เวลา

เท่ากับประเทศไทย ลาว กัมพูชา มีเวลาเร็วกว่าเวลามาตราฐานที่กรีนนิช 7 ชั่วโมง ดวงอาทิตย์ตกเร็วในฤดูหนาวราว 17.30 น. และ ตกช้าในฤดูร้อนราว 19.30-20.00 น.

ไฟฟ้า

ใช้ระบบ 220 โวลต์ 50 ไซเคิล ปลั๊กไฟสำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบสองขากลม

ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน่วยเป็นด่อง (Dong)อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ สามารถ แลกได้ ประมาณ 16,500 ดอง แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต้องใช้เงินด่อง แต่ สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ก็ยังคงรับเงิน ยูเอส เราสามารถแลกเปลียนเงินได้ที่ สนามบิน หรือ ธนาคาร โรงแรม และ ร้านที่ได้รับอนุญาติมให้แลกเงิน ร้านเหล่านี้จะเขียนอักษรสีทอง ว่า "Hieu Vang" หรือ "Hieu Kim Hoan"

วีซ่า

นักท่องเที่ยวไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ ได้ 1 เดือน และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสามารถรับวีซ่า เข้าประเทศ ได้ที่ สนามบินนานาชาติ และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ ลาวและ กัมพูชา หรือ ต้องการที่จะอยู่เวียดนามภายในระยะ 6 เดือน สำหรับ นักธุรกิจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ สถานฑูตเวียดนาม เลขที่ 83/1 ถนน วิทยุ กรุงเทพฯ ติดกับ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โทร0-2251-5836-8 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญดังต่อไปนี้

ฮานอย : ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ อาทิเช่น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบ ประธานาธิบดี วัดเจดีย์เสา พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

ฮาลองเบย์ : อ่าวฮาลองประกอบ ด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์ก ยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหิน ปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะ แก่งต่าง ๆ ทั้ง เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ตลอดจนเลือก ซื้อสิ้นค้าที่ระลึก

โฮจิมินห์ ซิตี้ : เมืองโฮจิมิน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งของเวียดนาม ให้คุณได้สัมผัส โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โบสถ์ประจำเมืองไซ ง่อน อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ อุโมงค์กูจี พิพิธภัณฑ์สงคราม แม่น้ำไซง่อนลงเรือสำราญชมบรรยากาศยามค่ำคืน เคล้าเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม

ดานัง : ดานังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม เป็นสถานที่ๆ คุ้มค่ากับการแวะเวียนไปเยี่ยมชม ที่นี้มีบ้านพักริมทะเล และ โรงแรมที่อยู่ไกลจากเมืองเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตร และ หาดที่ มีชื่อเสียงที่สุด ไชน่า บีช ประมาณ 4 กิโลเมตร จากดานัง และ คุณยังสามารถไปเช้าเย็นกลับได้จาก ฮอยอัน - ดานัง เพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนักใช้เวลาเพียงไม่นาน

ดาลาด : ดาลาด เป็นสถานที่ที่อยู่บนที่ราบสูง มีบรรยากาศที่สวยงาม หนาวเย็นทั้ง, ทะเลสาบ, สวนสาธารณะ, และ หอไอ เฟลจำลอง มี มหาวิทยาลัยอีกมากมาย ที่นี้มีบ้านพักตากอากาศมากมายและ ยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่มาฮันนีมูน มีดอกไม้ หลากหลายนานาพันธุ์ ที่นี้คุณจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้

ฮอยอัน : ฮอยอันเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย และ มีความสำคัญในยุคที่ 16 และ 17 อารยธรรมจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน ฮอลแลนด์ อินเดีย และ ฯลฯ สามารถมองเห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตได้จาก สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ ที่ยังคงหลงเหลือไม่ว่าจะเป็นจากถนน หรือ อาคารบ้านเรือน วัดประเพณีที่เก่าแก่และความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะ

นาชาง : นาชาง เริ่มพัฒนามาเป็นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับบ้านพักตากอากาศริมทะเล เป็นที่รู้กันอยู่ว่านาชางมีสถาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนาม ถนนสายทรานพลู๋ที่มีความยาวเพียงแค่ 4 กิโลเมตร แต่ในอนาคตอันใกล้นี้จะเพิ่มเป็น 12 กิโลเมตร

ซัปปา : ซับปา เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือ เป็นเมืองที่น่าสนใจ จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ชาวเขา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนาม จีน วัฒนธรรมและประเพณีในรูปแบบเวียดนาม

ประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม
ศิลปวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม
สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเวียดนาม
สงครามเวียดนาม
มองเวียดนาม
ความสัมพันธ์และมุมมองของเวียดนามต่อสยาม
การแต่งกายเวียดนาม

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้