Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ปรมาณู

อุบัติเหตุ

กว่า 35 ปี ที่พลังงานนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อปี 2522 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทรีไมล์ไอส์แลนด์ในสหรัฐอเมริกา ไม่มีรังสีรั่วไหล และไม่มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับความบาดเจ็บใด ๆ ระบบควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติทำงานตามที่ได้รับการออกแบบไว้ ครั้งที่สอง เกิดขึ้นเมื่อปี 2529 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ในรัฐยูเครน ของอดีตสหภาพโซเวียต ครั้งนี้มีรังสีรั่วไหล และมีผู้เสียชีวิต 31 คน บาดเจ็บ 203 คน

เป็นที่น่าสังเกตว่า การออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลแตกต่างจากโรงไฟฟ้าในส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพการเพิ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์ และไม่มีอาคารคลุมเตาปฏิกรณ์ นอกจากนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมปลดระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบความปลอดภัยบางส่วนออก สำหรับข่าวคราวอื่น ๆ เป็นเหตุขัดข้องธรรมดาของโรงไฟฟ้า

ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยสูงมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจะต้องจัดหามาไว้ใช้ให้ พอเพียง มิฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจจะเกิดภาวะชะงักงัน สิ่งสำคัญก็คือ จะต้องใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างหลายปี และโรงไฟฟ้าเก่าก็ต้องปลดออกจากระบบเมื่อหมดอายุใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกซามอันซิตท์ (Gesamtansicht) ประเทศเยอรมัน

 


ภาพจำลองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศเยอรมัน


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กัตเตอนง (Cattenom) ประเทศฝรังเศส


ภายในห้องควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โตไก (Tokai) ประเทศญี่ปุ่น

ความหมายของปรมาณู หรืออะตอม (atom)
รังสี (radiation)
พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานปรมาณู
รำลึกถึงการทิ้งระเบิดปรมาณู
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
อุบัติเหตุ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com