ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หนังสือพุทธทำนาย

คาถาบริกรรมและปฏิบัติ เพื่อปลดหนีต่อเจ้ากรรมนายเวร ตั้งแต่อดีตชาติ

เนื่องเพราะเราทุกๆ คน เคยมีหนี้สิน(หนี้กรรม) มาตั้งแต่อดีตทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา พอมาในชาตินี้จึงปรากฎว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมา เช่น มีผู้มาขอ ยืมเงินไปแล้วไม่เอามาคืน โดยลักทรัพย์ โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิด เสีย หายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงิน บางคนโดนโกงแชร์ฯลฯ เป็นต้น และเกือบทุก คนๆ ทำบุญ ทำทาน ถวายพระมากมายแต่ไม่เคยคิดที่จะนำเงินที่มีมาใช้หนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่ อดีตชาติ เจ้ากรรมหนี้ จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขา จึงเกิดเรื่องขึ้นว่า ทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้วยังมีเหตุการณ์โกงหนี้สินเกิดขึ้นไม่เว้นเลย

ฉนั้น เพื่อเป็นการปลดหนี้กรรมและอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรดังกล่าวเสียแต่บัดนี้ เพื่อความเป็นมงคลแต่ตนเอง ครอบครัว และสกุล จึงขอให้ท่านบริกรรมปฏิบัติดังนี้

นโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้า (นาย นาง ………) ได้ติดหนี้ท่านเท่าใด เวลาใด ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งโดยเจตนาและโดยไม่เจตนา ข้าพเจ้าขอปวรนาว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะขอทยายใช้หนี้คืนให้ทุกบาททุกสตางค์ จนกว่าจะหมด และ ขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความสุข ความเจริญ ของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ (นั่งบริกรรมโดยถือเหรียญ 1 บาท - ไว้ในมือ-เสร็จแล้วเอาเหรียญหย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยไว้ ทุกๆวันจนครบ4 เดือน แล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทานห้ามนำไปใช้ซื้อของกลับมาใช้) ให้ท่านทำตอนเช้า ก่อนที่จะใช้เงินต่างๆในทุกๆวัน

*** เป็นความเชื่อของแต่ละผู้ละคน โปรดใช้วิจารณญาณให้จงหนัก

พระพุทธเจ้าทำนาย
คำเตือน
การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
คาถาบริกรรมและปฏิบัติ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้