วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ข้อคิด คำเตือน

 • ถ้าทำมักง่าย จะวุ่นวายภายหลัง
 • ถ้าเห็นแก่กิน จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
 • ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ไม่ใช่อยู่ที่คนของใคร
 • จงทำงานด้วยสมอง อย่าทำงานด้วยลิ้น
 • ประดับกายด้วยความดี มีราศีกว่าประดับเพชร
 • ถ้าจะทำงานเพื่อชาติ อย่าแสวงหาอำนาจเพื่อตัว
 • เป็นทุกข์เพราะความจน ดีกว่าทนทุกข์เพราะเป็นหนี้
 • เป็นอยู่อย่างบัณฑิต ชีวิตจะปลอดภัย
 • ถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า อย่ามัวอิจฉาคนอื่น
 • คิดเอาแต่ได้จะเสียใจในภายหลัง
 • เป็นอยู่อย่างเกียจคร้าน จะล้างผลาญสมบัติ เป็นอยู่อย่างประหยัด จะได้สมบัติจากตัวเอง
 • ส่งเสริมการพนัน แข่งขันความมั่งมี ไม่เชื่อคนแต่เชื่อผี จะมั่งมีได้อย่างไร
 • ความสุขโลกีย์ได้ชั่วคราว ความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมะ
 • หวังได้ทรัพย์จากการพนัน คือความเพ้อฝันของคนสิ้นคิด
 • ชีวิตจริงไม่เหมือนฝัน แก้ด้วยการเพิ่ม จะเสริมปัญหา แก้ด้วยปัญญา ปัญหาจะลด
 • ถ้าเอาชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทนความแค้นจะหายไป
 • เวลาไม่เคยทำให้คนเสียแต่คนต่างหากทำให้เสียเวลา
 • คนเกียจคร้านไม่ทำงาน เป็นคนพิการสากล
 • โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
 • กินเหล้าเพื่อเข้าสังคม เป็นค่านิยมที่ผิด
 • ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม ความล่มจมจะตามมา
 • สะดวกนักมักง่าย สบายนักมักลืมตัว
 • ถ้าทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
 • เหล้าไม่ได้ทำให้คนเมา คนต่างหากเมาเหล้า
 • ถ้ากลัวเกินไป จะทำอะไรไม่สำเร็จ
 • มีทรัพย์อับปัญญา จะพาให้เดือดร้อน
 • ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุด
 • ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าหลงใหลลืมตัว
 • ถ้าขาดความพอดี จะเป็นหนี้ตลอดกาล
 • ขับรถช้า ๆ เทวดาคุ้มครอง ขับรถคะนองผีจองเฝ้าป่าช้า
 • ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่น จะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง
 • ถ้าถือคนบ้า ถ้าท้าคนเมา ถ้าเข้าคนผิด จะเป็นพิษแก่ตัว
 • ถ้าไม่กินอยู่เท่าที่มี จะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้ ถ้าไม่อยากยากจน อย่าทำตนเป็นคนมั่งมี ถ้าอยากเป็น เศรษฐี ให้ทำทีเป็นคนจน
 • ถ้าทำหูเบาเอาเขาว่า จะต้องน้ำตาตกใน
 • อย่าคบคนชั่วเป็นมิตร อย่าทำบัณฑิตให้เป็นศัตรู
 • ถ้าอยากเป็นคนสบาย อย่าเบื่อหน่ายความเพียร
 • ฟังมากได้ปัญญา ไม่ระวังวาจาได้โทษ
 • ถ้าอยากเป็นคนมั่งมี อย่าเป็นคนดีแต่จ่าย
 • ชีวิตคือสนามรบ จะต้องพบทั้งความแพ้ความชนะ
 • ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ อย่าเหยียดหยามคนอื่น
 • ถ้าอยากมีความรู้ อย่าลบหลู่อาจารย์
 • ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ อย่าขาดความยุติธรรม
 • ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม ดีกว่าจะกลุ้มเมื่อแก่
 • อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล
 • คอยตักเตือนตัวเอง ดีกวาเพ่งโทษคนอื่น
 • ยอมลำบากเมื่อตอนต้น ดีกว่ายากจนทีหลัง
 • เป็นอยู่อย่างหมดหวัง คือการขุดหลุมฝังตัวเอง
 • ชีวิตคือการต่อสู้ จงเป็นอยู่ด้วยความอดทน
 • ถ้าตกอยู่ใต้อำนาจยาเสพติด เท่ากับเผาชีวิตทั้งเป็น
 • ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ อย่าเชื่อง่ายหูเบา
 • ถ้าเสรีไม่มีเขต จะเป็นเหตุให้วุ่นวาย ถ้าเสรีตามกฎหมาย ความวุ่นวายสงบลง
 • ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัว จะหมองมัวชั่วชีวิต ถ้าทำงานเพื่ออุทิศ สิ้นชีวิตชื่อยังอยู่
 • เห็นผู้ใหญ่ว่าโง่ เห็นนักเลงโตว่าฉลาด เห็นพ่อแม่ไม่สามารถ คืออุบาทว์บ้านเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้