สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มนุษย์และความขัดแย้ง

การค้าขาย

ก่อนอื่นขอนิยามความหมายของการค้าขายว่า รวมถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มนุษย์ต้องการทุกประเภท แม้แต่การยอมรับและอำนาจ ตลาดก็คือสถานที่เพื่อกิจกรรมนั้นๆ ตลาดเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ดีที่สุด และโลกก็เป็นตลาดระหว่างรัฐ “โลก” เดินไปด้วยกิจกรรมทางตลาด ไม่ใช่ทางศาสนา หรือศิลปะ และการเมืองก็เป็นเครื่องมือของตลาด (มองในสัจธรรมแง่หนึ่ง) ใครที่ร่วมในกิจกรรมตลาดก็จะพยายามเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย เพราะหัวใจของตลาดคือ เสรีภาพในการมีกิจกรรม และทุกคนควรอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎเดียวกัน แม้ว่าทุกฝ่ายพยายามที่จะแสวงหาข้อได้เปรียบให้เหนือคู่แข่งของตนก็ตาม (เพื่อความมั่นคงของการประกอบกิจกรรม คนเราก็ยอมสูญเสียอิสรภาพบ้าง - ความจริงสากล)

 

ตลาดนี้เป็น สถานที่/ จุดแลกเปลี่ยนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ /รัฐ ตลาดเชิงสินค้าเพิ่งมีความหมายไม่นานมานี้ เพราะในสภาพสังคมดั่งเดิมแต่ละชุมชนจะพึ่งตัวเองได้ทั้งหมด มีเพียงบางชนชั้นเท่านั้นที่ต้องการสิ่งของเกินความจำเป็น ส่วนตลาดเชิงทรัพยากร แรงงาน เทคโนโลยี และอำนาจได้มีความสำคัญในเวลาต่อมา มนุษย์เราเจรจา มีกิจกรรมที่จะแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ตนต้องการให้ได้มาตลอดเวลา ในการประกอบกิจกรรมนั้น นอกจากความมั่นคงที่มีความสำคัญแล้ว การขอเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมองได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในรูปแบบหนึ่ง แต่ก็มีมาตรการอื่นๆเช่น การมีกองกำลังปกป้องกิจกรรมของตน (มีทั้งเฉพาะตน หรือกระทำร่วมกัน ผ่านอำนาจรัฐ) การออกสิทธิบัตรปกป้องความคิดของตน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สรุปได้ว่า การประกอบการค้าของมนุษย์นำมาซึ่งการแสวงหาอำนาจ POWER ทั้งเพื่อการขยายตัว และเพื่อรักษาสิ่งที่ตนสร้างและสะสมไว้

ความขัดแย้ง
การแสวงหาพันธมิตร
การเข้าไปก้าวก่าย
การค้า
การสงคราม
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย