ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

ศิลปะไทย

สมัยทวารดี

เป็นชื่อที่ใช้เรียกยุคที่มีศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่มีการสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 5-16 ได้พบหลักฐานว่าอาณาจักรนี้น่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครปฐม

สถาปัตยกรรม ส่วนมากจะเหลือให้เห็นเพียงโครงสร้างหรือฐาน ซึ่งสร้างด้วยวัสดุจำพวกอิฐ หิน ศิลาแลง โดยโครงส่วนบนมักจะทำด้วยไม้ และได้ผุพังไปตามกาลเวลา เช่น พระปฐมเจดีย์องค์เดิมทรงบาตรคว่ำ รูปปั้นรูปสลักที่ฐานเจดีย์วัดพระประโทน จังหวัดนครปฐม บริเวณอุทยานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดราจีนบุรี รวมทั้งประตูหลอกที่วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม แต่ที่ยังคงมีสภาพดี มีความสวยงามจะพบได้ที่เจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน

 
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทปางแสดงปฐมเทศนา พระพุทธรูปศิลาขาว ปัจจุบันอยู่ด้านหลังองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และที่วิหารหน้าวัดพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังพบธรรมจักรประกอบกวางหมอบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงปฐมเทศนา ที่จังหวัดนครปฐมนี้อีกด้วย

 


ธรรมจักรประกอบกวางหมอบ สมัยทราวดี

จิตรกรรม ในสมัยทวารดีนี้ไม่ปรากฏหลักฐาน

สมัยทวารดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย