ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

ศิลปะไทย

สมัยเชียงแสน

(เกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18-21)

เป็นศิลปะภาคเหนือรุ่นแรกๆ ก่อนสมัยสุโขทัย เป็นการรับเอาอิทธิพลแบบอย่างศิลปะมาจากอาณาจักรพุกามของพม่า ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ส่วนงานด้านจิตรกรรม ในสมัยนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเช่นกัน

 


พระธาตุหริภุณชัย จังหวัดลำพูน ศิลปะสมัยเชียงแสน

สมัยทวารดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย