ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

ศิลปะไทย

    นักการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ได้แบ่งยุคสมัยของศิลปะไทยออกเป็นยุคๆ ตามช่วงเวลาให้ได้ศึกษาเรียนรู้ดังนี้

1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. ยุคประวัติศาสตร์ชาติไทย

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย มีดังนี้

  1. ยุคหินเก่า พบเครื่องมือหิน เครื่องประดับและภาชนะดินเผาที่จังหวัดกาญจนบุรี
  2. ยุคหินกลาง พบเครื่องมือหิน เครื่องประดับและภาชนะดินเผา โครงกระดูก ที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. ยุคหินใหม่ พบโครงกระดูก เครื่องมือหิน อาวุธ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับต่างๆ ที่จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี นครพนม และอุดรธานี
  4. ยุคโลหะ พบเครื่องมือโลหะ(ทองแดง สำริด เหล็ก) เครื่องประดับโลหะ โครงกระดูก และภาชนะดินเผา ในจังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น และอุดรธานี


ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ พบที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

สมัยทวารดี
สมัยศรีวิชัย
สมัยลพบุรี
สมัยเชียงแสน
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย