ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรป

3

ใช้มีด, ส้อม, ช้อน อย่างไรให้ถูกต้อง

จะทานอาหารให้เก่ง และอร่อย ต้องใช้ มีด, ส้อม และช้อนอย่างถูกต้อง อีกทั้ง หากใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ก็สามารถใช้วิธีทานอาหารได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด ก่อนอื่น ต้องรู้ถึงวิธีใช้เบื้องต้นเสียก่อน


จับส้อมมือซ้าย จับมีดมือขวา

จับส้อมและมีดตามรูป ให้นิ้วชี้อยู่ด้านบน จับให้แน่น อย่าให้หลุดออกจากมือได้
ใช้ส้อม ตักอาหาร  จิ้มอาหาร

มีคำกล่าวว่า การใช้ส้อมจิ้มอาหารเป็นวิธีที่ไม่สมควร ต้องใช้ส้อมตักอาหาร ยกเว้นอาหารบางอย่างซึ่งใช้จิ้มทานจะสะดวกกว่า


ทานเสร็จแล้ว ต้องวางไว้ในที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว

เมื่อทานเสร็จแล้วให้วางมีดและส้อมไว้บนจานตามรูป ด้านคมของมีดหันเข้าหาตัว ส่วนส้อมให้วางหงายขึ้น

มีดและส้อม ใช้จากด้านนอกเข้ามาตามลำดับ
ตามธรรมดาแล้ว มีดและส้อมเป็นของที่ใช้คู่กัน หากมีมีดและส้อมวางเรียงอยู่หลายอัน ทั้งทางซ้ายและขวาละก็ ให้ใช้จากด้านนอกเข้ามาทีละคันตามอาหารที่ถูกนำมาเสิร์ฟตามลำดับ

ถ้ากรณีที่มีส้อมมาก คงเป็นเพราะอาหารจานแรกเป็นออเดิร์ฟที่ใช้แค่ส้อมเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ช้อนสำหรับซุปจะวางไว้ด้านนอกต่อจากมีด

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย