ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรป

14

เทคนิคง่ายเพื่อการดื่มไวน์


ขณะที่พนักงานบริการกำลังเสิร์ฟไวน์ไม่ต้องถือแก้ว ให้วางเอาไว้บนโต๊ะได้เลย เมื่อจะยกขึ้นดื่มให้ใช้นิ้วจับที่บริเวณก้าน เพราะว่าถ้าอุณหภูมิของไวนืเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเพิ่มขึ้นจากมือของเรา จะทำให้รสชาติของไวน์นั้น ๆ เสีย หรือเปลี่ยนไปได้ อีกเรื่องที่ควรจำเอาไว้คือ ไวน์นั้น ใช้สำหรับดื่มกับอาหาร ฉะนั้นอย่าดื่มเข้าไปเป็นอึกใหญ่ ๆ ในทางที่กลับกันก็อย่ารอจนทานอาหารหมดหรือใกล้หมดเสียก่อนจึงจะดื่มไวน์ตามเข้าไป เพราะนั่นถือว่าเป็นการดื่มไวน์ที่ไม่ถูกต้องนั้นเอง

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสำหรับการดื่มไวน์
แม้การดื่มไวน์จะต้องมีมารยาทในการดื่ม แต่ก็ไม่เข้มงวดถึงขนาดทำให้น่าตกอกตกใจ จนน่ากลัว และถึงแม้ว่าไวน์จะเป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ไม่แรง แต่ไวน์ก็คือเหล้าชนิดหนึ่ง สิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ เป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ รวมทั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่ควรจะนำไปปฏิบัติ เพราะว่าทุกวันนี้การดื่มไวน์ในชีวิตประจำวัน มีมากขึ้น จึงควรจะเรียนรู้มารยาทในการดื่มไวน์เอาไว้บ้าง

 • ขณะจับแก้วไวน์ขึ้นดื่ม อย่ากางนิ้วใดนิ้วหนึ่งออกมา จะดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก้วแบบไหนก็ตามอย่าจับที่ขอบบนของแก้ว เพราะจะทำให้เกิดรอยนิ้วมือ เมื่อจะต้องจับหรือย้ายแก้วให้จับตรงก้านแก้วเท่านั้น
 • ทุกครั้งที่หยิบแก้วไวน์ขึ้นดื่ม จะต้องวางลงที่เดิม คือทางขวามือของเรา เพื่อไม่ให้ พนักงานบริการทำงานได้ยากขึ้น หรือเราเองอาจจะหยิบแก้วสลับกับของคนอื่น
 • อย่าทำเสียงดังขณะดื่มไวน์ เมื่อดื่มแล้วก็อย่าดูดลิ้น
 • อย่าดื่มไวน์ขณะที่มีอาหารอยู่ในปาก ต้องดื่มหลังจากที่กลืนอาหารลงไปเรียบร้อยแล้ว
 • โดยมารยาทแล้วต้องดื่มไวน์ให้หมดแก้ว หากกังวลว่าจะดื่มไม่หมดควรระบุว่า "นิดหน่อย" หรือปฏิเสธเสียเลย แต่หากดื่มไม่หมดจริง ๆ ก็ให้ปล่อยทิ้งเอาไว้ได้

 

 • อย่าเสิร์ฟไวน์ให้กับคนเมา คนที่ปฏิเสธไม่ดื่ม
 • วิธีรินไวน์ ให้รินต่ำ ๆ เงียบ ๆ รินให้ได้ประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของแก้วไวน์
 • ไม่นิยมรินไวน์ขาวทิ้งเอาไว้ในแก้ว ตามมารยาทแล้วเมื่อต้องการดื่มจึงจะริน
 • กรณีที่ต้องรินไวน์ด้วยตัวเอง ต้องหมุนขวดไวน์ตามเข็มนาฬิกาก่อนจะยกตรงปลายขวดขึ้น เพื่อกันไวน์หยดลงบนโต๊ะ และถ้ามีสุภาพสตรีนั่งอยู่ด้วย จะต้องรินให้ผู้หญิงก่อนเสมอ ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็ควรจะรินให้กับคนข้าง ๆ ของเราก่อน
 • คนที่ดื่มไวน์ไม่เป็นหรือดื่มไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว เมื่อพนักงานบริการนำไวน์มาเสิร์ฟ คราวต่อไป ให้ใช้นิ้วแตะเบา ๆ บนขอบแก้ว เพื่อเป็นการบอกว่า ไม่ต้องรินให้อีกแล้ว
 • โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เราจะดื่มไวน์ขาวกับอาหารประเภทปลา หรืออาหารทะเล ส่วนไวน์แดงนั้นจะดื่มพร้อมกับอาหารประเภทเนื้อ ซึ่งในกรณีที่ยังดื่มไวน์ไม่หมดในขณะที่พนักงานนำจานอาหารออกไปแล้ว อย่าเสียดายไวน์ที่เหลืออยู่ในแก้วอีก ควรเปลี่ยนใหม่ตามอาหารนั้น ๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเจ้าภาพ
 • หากบังเอิญทำแก้วไวน์ล้มด้วยความไม่ตั้งใจ อย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องหรือนิ่งเฉยเสีย ต้องเรียกพนักงาน ฯ มา จัดการให้ การที่เราจัดการเสียเองอย่างเงียบ ๆ อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ และอย่าลุกรี้ลุกรนขึ้นยืน หรือส่งเสียงดังออกมาด้วยความตกใจ
 • ก่อนที่จะดื่มไวน์ ควรจะเช็ดรอยเปิ้อนที่ริมฝีปากเสียก่อน การทำให้ขอบแก้วมีรอย ถือว่าเป็นการเสียมารยาท อย่างมาก ถ้ามีรอยเปื้อนติดอยู่ที่แก้ว ให้ใช้ผ้ากันเปื้อนถูออ ก การใช้นิ้วมือมือ จะทำให้รอยเปื้อนนั้น ๆ เป็นรอยกว้าง ขึ้นได้
 • ถ้าเป็นการดื่มฉลองโดยการชนแก้วแล้วนั้น จะต้องทำตามผู้ดำเนินการ ถ้ามีการยกแก้วขึ้นชนก่อนดื่ม ควรจะให้แก้วอยู่ในระดับสายตาของเราเอง การชนก็เพียงให้แก้วอยู่ใกล้ ๆ กัน หรือถูกกันเพียงเบา ๆ เท่านั้น

แหล่งที่มา : http://naichef.50megs.com/eftm.html

ย้อนกลับ <<<

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้