ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

นักเศรษฐศาสตร์โลก

อริสโตเติล

อริสโตเติลเกิดเมื่อประมาณ 384 หรือ 383 ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองสตากีรา (Stagira) ในแคว้นมาเซโดเนีย (Macedonia) ซึ่งเป็นแคว้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือสุดชองทะเลเอเจียน (Aegaeen Sea) ของประเทศกรีก เป็นบุตรชายของนายนิโคมาคัส (Nicomachus) ซึ่งมีอาชีพทางการแพทย์ประจำอยู่ที่เมืองสตาราเกีย และยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าอมินตัสที่ 2 (King Amyntas II) แห่งมาเซโดเนีย

อริสโตเติล เป็นนักปรัชญาชาวกรีกมีแนวความคิดในเรื่องความมั่งคั่ง 2 ประการคือ

  1. ความมั่งคั่งที่แท้จริงมีอยู่ตามธรรมชาติและมีอยู่อย่างจำกัด ได้แก่ แร่ธาตุ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ไม่สามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้
  2. ความมั่งคั่งที่ต้องแสวงหาไม่มีอยู่ตามธรรมชาติและมีอยู่อย่างไม่จำกัด เช่นการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้า ขึ้นอยู่กับความพยายามของมนุษย์แต่ละบุคคลที่จะแสวงหาให้ได้มา

อริสโตเติลได้กล่าวว่า มูลค่า หมายถึงสินค้าทุกอย่างที่สามารถสนองความต้องการได้เรียกว่า มูลค่าในการใช้ และเมื่อผลิตเหลือจากการใช้แล้วก็นำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น เช่น อาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ ตามที่ต้องการเรียกว่า มูลค่าในการแลกเปลี่ยน มูลค่าจึงไม่ได้วัดจากคุณภาพของสินค้า แต่จะวัดจากประโยชน์ในการใช้สอย

อริสโตเติล
เพลโต
แอดัม สมิธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย