ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

นักเศรษฐศาสตร์โลก

เพลโต

เพลโต (Plato) เกิดเมื่อ 427 ก่อนคริสต์ศักราช ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และเสียชีวิต 347 ก่อนคริสต์ศักราช ที่บ้านเกิด รวมอายุได้ 80 ปี หลักปรัชญาของเพลโตมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของการศึกษา ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา จิตวิทยา ธรรมชาติ หรือแม้แต่วิทยาศาสตร์

เพลโต เป็นนักปรัชญาชาวกรีก มีแนวความคิดในเรื่องเกี่ยวกับ การแบ่งงานกันทำ ความต้องการ ความสามารถของมนุษย์แต่ละคนมความแตกต่างกัน ทำงานเหมาะกับความสามารถของตนมากที่สุด ทำให้เกิดผลผลิตมากที่สุด เสียค่าใช้จ่าย ใช้แรงงานน้อย เกิดความชำนาญเฉพาะอย่าง ทำให้เกิดผลผลิตมากขึ้นด้วย โดยนำมาแลกเปลี่ยนด้วยการใช้เงินเป็นสื่อกลาง

อริสโตเติล
เพลโต
แอดัม สมิธ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย