Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อิเล็กตรอน

แบบจำลองของทอมสัน

ในปี พ.ศ. 2447ทอมสันเสนอว่าอะตอมเป็นทรงกลมประกอบด้วย เนื้ออะตอมซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก และมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอภายในอะตอม จากแบบจำลองอะตอมดังกล่าว ทอมสันได้เสนอวิธีจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนที่ทำให้อะตอมเสถียรมากที่สุด ทำให้อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า

ต่อมา แบบจำลองของอะตอมของทอมสันไปขัดแย้งกับการทดลองการกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของทอมสันที่ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการหาโครงสร้างของอะตอมและได้เสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแบบจำลองอะตอมของทอมสัน

แบบจำลองของทอมสัน
แบบจำลองของรัทเธอร์ฟอร์ด
แบบจำลองของโบร์
การทดลองของมิลลิแกน
ทฤษฎีควอนตัม
คลื่น
ชนิดของคลื่น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com