วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

อิเล็กตรอน

แบบจำลองของโบร์

ในปี พ.ศ. 2456 นีลร์ โบร์ (Niels Bohr) นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก ได้เสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่ โดยขยายแนวความคิดแบบอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด และอาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับควอนตัมของพลังงาน

นีล โบร์ (Niels Bohr) นำแนวคิดของรัทเธอร์ฟอร์ดและพลังค์มาสร้างทฤษฎีอะตอมขึ้นใหม่โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ 2 ข้อคือ

  1. อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสเป็นแกนกลาง มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียส โดยจะมีวงโคจรบางวงที่อิเล็กตรอนจะไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ซึ่งในวงโคจรดังกล่าว อิเล็กตรอนจะมีโมเมนตัมเชิงมุม คงตัวและโมเมนตัมเชิงมุมนี้มีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่าของ h
  2. เมื่ออิเล็กตรอนรับหรือคายพลังงาน จะมีการเปลี่ยนวงโคจรไปสู่วงอื่นๆ และพลังงานที่อิเล็กตรอนรับหรือคายจะอยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบจำลองของทอมสัน
แบบจำลองของรัทเธอร์ฟอร์ด
แบบจำลองของโบร์
การทดลองของมิลลิแกน
ทฤษฎีควอนตัม
คลื่น
ชนิดของคลื่น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย